fbpx Holder oversikten Hopp til hovedinnhold

Min jobb som transplantasjonskoordinator Holder oversikten

Foto: Katrine Nordli

 – Det er givende å se pasienter før og etter de har fått nye organer. 

Per Arne Bakkan, Transplantasjonskoordinator

Arbeidsplass: Transplantasjonskoordinator ved OUS, Rikshospitalet HF.

En transplantasjonskoordinatorer holder tett kontakt med de 28 donorsykehusene i langstrakte Norge. Korte tidsfrister, stress og lange arbeidsdager er viktige stikkord for jobben. 

Utdanning: Bachelor i sykepleie, Transplantasjonskoordinator blir lært opp internt og har ingen egen utdanning. 

Jeg er leder for seks transplantasjonskoordinatorer på Rikshospitalet, som koordinerer organdonasjoner i hele landet. Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som utfører transplantasjoner, men vi samarbeider med landets donorsykehus og transplantasjonssentre i Skandinavia og internasjonalt. Får vi for eksempel inn pasienter med akutt hjerte-, lunge- eller leversvikt med kort forventet levetid, kan vi sende ut «urgent call» til vårt skandinaviske nettverk. 


Vi må være tilgjengelige døgnet rundt 365 dager i året. Jobben innebærer veldig mye logistikk fra vi får melding om en aktuell donor til organene er på plass i mottakeren. Vi transplanterer hjerte, lunger, lever, bukspyttkjertel og nyrer, i gjennomsnitt tre til fire organer per giver. Hver enkelt donor blir nøye vurdert.


En viktig del av jobben min er å skaffe mest mulig presis informasjon om donoren. Denne informasjonen blir presentert for transplantasjonskirurgen som avgjør om og hvilke organer som kan brukes.


Det kan ta flere dager fra vi får melding om en potensiell donor til organene er hentet. Vi mottar melding når en ser at behandlingen for å redde pasientens liv ikke fører fram. Pasienten blir erklært død når blodgjennomstrømningen til hjernen har opphørt. Fra da opprettholdes vitale organers funksjon kunstig med medikamenter, væsketerapi og respirator. Dette kan være vanskelig å forstå for pårørende som ikke vil se synlige endringer på en pasient som har ligget i koma og som så blir erklært død. 


Når pasienten er erklært død og pårørende har gitt samtykke, gjør vi oss klare til å hente organer. Vårt kirurgiske team består av kirurg, operasjonssykepleier, anestesilege og transplantasjonskoordinator. Vi har et lite jetfly på Gardermoen til vår disposisjon, hvis donor befinner seg for eksempel i Trondheim, Bergen eller lengre unna. Ved kortere avstander kjører vi taxi frem og ambulanse tilbake. Når vi ankommer donorsykehuset er operasjonsstuen klargjort. Mitt ansvar er å ha full oversikt over alt som skjer. Når organene er tatt ut skylles de med kald væske slik at de blir rene for blod og kjøles ned. Det er viktig at organene pakkes og transporteres riktig. 


Etter hver transplantasjon følger et omfattende registreringsarbeid i norske og internasjonale databaser. Vi sender også ut takkebrev til donorsykehus og familien til donor. Jobben er veldig variert, det er mye nytt å lære hele tiden. Rikshospitalet er et fantastisk sykehus. Jeg samarbeider med masse flinke folk; både her hjemme og utenfor landets grenser. 

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 9/2013