Min jobb som akuttsykepleier Hjelper syke i Oslo by

– Man vet aldri hvordan dagen blir på Oslo legevakt.

Legevakten er delt inn i forskjellige områder, noe som gjør jobben variert og spennende. Jeg møter alt fra lille «Jens» på seks dager, til mann og kvinne på 90 år som trenger enkle råd eller aktiv hjerte- og lungeredning. Man kan egentlig ikke forberede seg 100 prosent, man må ta pasient for pasient og takle det som kommer. 


 «Grovsorteringen» er det området folk først møter når de kommer inn på legevakten. Her fordeler vi pasientene etter hva slags skader eller sykdommer de kommer inn med. 


På Allmen, der jeg jobber, tar vi oss av sykdomsdelen. Etter dette triagerer vi pasientene etter hastegrad. Vi bruker fargekodene rød– for dem som trenger snarlig legetilsyn– oransje, gul, grønn og blå. Blå pasienter blir som oftest sendt hjem med et godt råd, for eksempel mot søvnløshet, eller med beskjed om å henvende seg til fastlegen dagen etter.
På Allmenn er det mange forskjellige arbeidsoppgaver. I begynnelsen av vakten blir vi plassert i forskjellige områder. Det kan være å ha logistikkfunksjon; som vil si at man skal ha oversikt over alle pasienter og leger på avdelingen. Vi må vite hvem som gjør hva til enhver tid. 


Andre oppgaver er ansvar for rus- og intoxpasienter, laboratorium, venterom og å ta imot ambulanser og barneavdelingen på dag og kveldstid. Å sitte på telefonsentralen og gi råd og veiledning til pasienter, samt ha kontakt med AMK og andre hjelpeinstanser, er også en del av jobben. På telefonsentralen er også en av oppgavene å koordinere sykebesøk i Oslo.


Det er mange solskinnshistorier. En mann kommer inn med brystsmerter, plutselig blir han borte for oss og vi må sette i gang med aktiv hjerte- og lungeredning. Vi jobber aktivt med å redde ham, ambulansen kommer og frakter ham til sykehus, og han overlever. Eller en liten gutt som kommer inn med feberkramper og blir sendt på sykehus for en liten sjekk. Han blir helt frisk. 
Jeg er veldig glad i barn, så en ting jeg synes kan være vanskelig med jobben er å se barn som har det vondt. 

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 11/2014