fbpx Forsker i klinikken Hopp til hovedinnhold
Min jobb som forskningssykepleier

Forsker i klinikken

– Jeg har en variert og spennende hverdag.

Fakta
Vigdis Bache Semb, forskningssykepleier

Arbeidsplass: Bærum sykehus

Utdanning: Bachelor i sykepleie, master i helsevitenskap, eller annen master

Forskningssykepleiere jobber på sykehus, på høyskoler, universiteter forskningsinstitusjoner eller private firmaer.

Mye av arbeidet mitt er basert på pasientregister og inklusjon av pasienter til studier. Derfor blir det en del databehandling og noe møtevirksomhet.

Arbeidet mitt består også i evidensbaserte søk, fordypning i annen litteratur og skrivearbeid. Noen av oppgavene mine er dessuten knyttet til prosjektledelse, det vil si igangsetting og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Min faste arbeidsplass er på et kontor. Pc-en er mitt viktigste arbeidsverktøy med tilgang til de elektroniske registrene og studiemappene våre. Jeg starter dagen med å planlegge hva jeg skal gjøre, deretter gjennomgår jeg pasientlister for å finne aktuelle kandidater til prosjekter, registrere nye deltakere i forskningsprosjektene og samle inn forskningsdata.

Jeg har pasientkontakt både i kliniske studier, via telefon og brev, i andre prosjekter og i klinikken. Jeg har en variert og spennende hverdag og opplever at det jeg gjør er nyttig. Det er viktig å innhente data som bidrar til god forskning. Dette kan igjen føre til at pasientene får bedre behandling.
Ikke alle faser av et forskningsprosjekt er like spennende. Men fordi jeg deltar i flere parallelle prosjekter, blir det stor sett variert. For tiden jobber jeg med fastlegers oppfølging av pasienter med blodpropp. På grunn av samhandlingsreformen vil oppfølgingen av disse pasientene bli overført til fastleger og prosjektet går ut på å undersøke om pasienten får den samme oppfølgingen hos fastlegen som de ville fått på sykehuset.

Jeg jobber også med en stor hjerteundersøkelse hvor vi inviterer alle født i 1950. Her utfører jeg vanlige kliniske kontroller. I tillegg inkluderer jeg pasienter fra sykehuset vårt til en randomisert studie på et universitetssykehus. Dessuten følger jeg opp pasienter som er inkludert i en sikkerhetsstudie drevet av legemiddelindustrien for å sikre trygg behandling på nye blodfortynnende legemidler.
En annen oppgave jeg har som jeg liker godt er å være prosjektleder for forskningsdagene på Bærum sykehus. Da har vi stand i sykehusets foajé og arrangerer åpent møte for befolkningen og ansatte hvor vi presenterer forskningsaktiviteten ved sykehuset.

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 9/2009.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse