fbpx Legestudenter får hepatitt B-vaksine gratis, sykepleierstudenter må betale Hopp til hovedinnhold

Lege­studenter får hepatitt B-vaksine gratis, sykepleier­studenter må betale

Bildet viser en vaksine mot hepatitt B.

– Merkelig prioritering, mener Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen i NSF Student.

Studenter i medisin, odontologi, bioingeniørfag og spesialsykepleie får vaksine mot hepatitt B på blå resept. Studenter i grunnutdanning i sykepleie får det ikke. Slik har det vært i snart ti år.

– Sykepleierstudenter er utsatt

– Skal først studentgruppene settes opp mot hverandre, er det sykepleierstudentene som er i de mest pasientnære situasjonene der faren for å bli smittet er størst, påpeker Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen i NSF Student.

Totalt 14 tilfeller av smitte med hepatitt B etter stikkskade er registrert blant helsepersonell mellom 1992 og 2015. 6 av de smittete er sykepleiere. 3 er leger, 2 tannleger og 3 øvrig helsepersonell, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Typisk for disse tilfellene at de som ble smittet ikke var vaksinert som anbefalt eller at stikkskaden ikke umiddelbart ble erkjent og fulgt opp.

Svendsen peker på at sykepleierstudenter blant annet setter sprøyter, legger inn og fjerner perifere venekatetre og steller sår.

– Situasjoner hvor blodsmitte kan skje, sier hun.

– De uerfarne bør få vaksinen

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å si til departementet at gratis vaksine mot hepatitt B også bør gjelde for sykepleierstudenter, sier fagdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet.

– Når man er uerfaren er risikoen for å stikke seg størst og da har man behov for beskyttelse, sier hun.

Prislappen for selve vaksinen er rundt 650 kroner.

Fakta
Reagerer på forskjellsbehandling

Sykepleiens blogger Mai-Helen Forsberg, som er operasjonssykepleier, skrev i november et innlegg om sykepleierstudenter og hepatitt B-vaksine. Hun har i flere år undret seg over at studentene i grunnutdanningen ikke får tilbudet, mens studenter i videreutdanning i sykepleie, studenter i medisin, odontologi og andre får det. Hun ble svært forundret da hun fant ut at sykepleierstudenter er foreslått inkludert siden 2007, men ennå ikke er blitt det.

«Vi skylder våre fremtidige kolleger å stå på for dem, ved å forlange at disse også får hepatitt B -vaksine i forbindelse med sin utdanning. Noe annet er uhørt», skriver hun i sitt blogginnlegg.

– Spesielt viktig å vaksinere sykepleierstudenter 

Sist gang Folkehelseinstituttet anbefalte at sykepleierstudentene ble innlemmet i ordningen, var i 2015, i Folkehelseinstituttets utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter. Der heter det at alle helsefagstudenter bør behandles likt og få tilbud om vaksine. Og at det er spesielt viktig å gi gratis vaksine til sykepleierstudenter og ambulansepersonellstudenter siden de har særlig høy risiko for smitte. Men i Helse- og omsorgsdepartementets endelige strategi er ikke sykepleierstudenter nevnt.

Hanne Nøkleby mener behovet for vaksinen er minst like stort nå som i 2007, da hun første gang var med å anbefale gratis vaksine til blant andre sykepleierstudenter.

– Antallet hepatitt B-smittete i Norge er sannsynligvis høyere nå, fordi vi har flere innvandrere fra land med høy forekomst av denne sykdommen. Så vårt faglige råd er like klart i dag som i 2007, sier hun.

– Hva tenker du om at dere ikke blir hørt?

– Jeg synes det er uheldig.

Vil utrede på nytt

Sykepleien spurte Helse- og omsorgsdepartementet hvordan det kan forsvares at sykepleierstudenter forskjellsbehandles.

Statssekretær Fredrik Wang Gierløff svarer ikke på spørsmålet, men påpeker at forekomsten av hepatitt i Norge heldigvis er lav, men at regjeringen er opptatt av å opprettholde og videreutvikle beredskapen for å holde smitten på dagens lave nivå.

– Arbeidsgiver dekker utgiftene for sine ansatte ved hepatitt B-vaksine, inkludert for studenter med praksisplass, opplyser han.

Men hepatitt B-vaksine settes i tre doser i løpet av minst et halvt år. Og det krever to doser for å bli beskyttet mot viruset. Det betyr at sykepleierstudenter ikke har mulighet til å få gratis immunitet før første praksisperiode, slik de fleste andre helsefagstudenter får. Dessuten oppfatter mange arbeidsgivere ikke studenter som arbeidstakere, og følger derfor ikke opp, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sykepleien spurte om hvordan denne forskjellsbehandlingen kan forsvares.

– Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere hvilke utdanningsgrupper som bør tilbys gratis vaksine mot hepatitt B ut over dem som allerede får dette, inkludert et kostnadsestimat. Vi vil vurdere dette i arbeidet med statsbudsjettet for 2018, er svaret fra Gierløff.

Sykepleien spurte igjen om svar på hvordan forskjellsbehandlingen kan forsvares. Svaret var at det spørsmålet hadde Gierløff allerede svart på.

– Utreder gjerne

Hanne Nøkleby sier det er flott om Helse- og omsorgsdepartementet gir Folkehelseinstituttet oppdrag om å vurdere saken på nytt.

– Det gjør vi gjerne, sier hun. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse