fbpx Sykepleierstudenter står utenfor målgruppen. Om hepatitt B-vaksine. Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter står utenfor målgruppen. Om hepatitt B-vaksine.

Nå har jeg i et par uker gått og riktig irritert meg over noe jeg ved en tilfeldighet oppdaget.

Jeg er jo sykepleier. Og jeg er spesialsykepleier. Det vil si at jeg har erfaring i å være sykepleierstudent, jeg har erfaring i å være sykepleier. Jeg har også efaring i å være spesialsykepleierstudent og i å være spesialsykepleier. Altså, jeg har en erfaring som strekker seg over nesten 20 år.

I dag jobber jeg på Det odontologiske fakultet i Oslo. Jeg jobber mye med hygiene og smittevern på fakultetet. Endel av denne jobben består i å gjøre søk etter ny kunnskap fra gode kilder. Jeg regner Folkehelsinstituttet som en god kilde og som jeg benytter mye i mitt arbeid. Det handler om å holde seg faglig oppdatert.

Og det var i en slik setting, med søk på nettet, at jeg kom over en sak. En sak som vekket meg, og som bidro til at jeg satt igjen med flere spørsmål enn svar.

Jeg søker altså etter ny kunnskap om hepatitt B på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider. Og da kommer jeg over en rapport kalt 2008:9, "Arbeidsgruppe for vurdering av  bruken av hepatitt B-vaksine i Norge". Jeg ble nysgjerrig, for dette hadde jeg ikke lest før. Og ønsker du å se på denne rapporten så finner du den her: https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/anbefalinger-om-bruk-av-hepatitt-b-vaksine-i-norge-pdf.pdf

I 1996 ble behovet for hepatitt B-vaksine utredet. Dette står å lese i rapportens innledning. Videre står det at befolkningssammensetningen har siden da, endret seg voldsomt. Derfor gikk FHI inn for å nedsette en ny arbeidsgruppe i 2005, for å utrede behovet for denne vaksinen på nytt. Og rapporten ble levert sommeren 2007. Det er jo nesten ti år siden! Men essensen her er like aktuell og viktig. Om ikke enda mer i dag, enn for ti år siden.

Jeg har lest hele rapporten. Altså anbefalingene. Anbefalinger som kommer fra fagpersoner med solid kompetanse på sine fagområder (helsesøstre, infeksjonsmedisinere, fra fagområdet pediatri, mikrobiologi, samfunnsmedisin). Og de kommer med forslag til noen endringer - uten å ta hensyn til hva dette måtte koste.

Blant annet anbefaler de å utvide målgruppenefor å få vaksine dekket av folketrygden. 
Vi vet jo blant annet at studenter i diverse helsefagutdanninger er i en målgruppe. De er utsatt  stikkskader i sine fremtidige jobber, og mens de har praksis igjennom sine utdanninger. Dette gjelder helt konkret følgende grupper: studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag (norsk folkehelseinstitutt, Smittevernveilederen).

Så hva er galt her? Ser dere det jeg i alle år har sett? Jo, sykepleierstudentene er ikke nevnt. Enda de i sin praksis i studietiden absolutt holder på med prosedyrer som kan medføre blodsmitte om man er uheldig. Jeg har alltid stusset over dette, og ble svært forundret da jeg kom over rapporten fra 2007.

For vet dere hvem som ble foreslått å legges til i målgruppen? Jo, nettopp, sykepleierstudentene! Men de ble utelatt i den endelige veilederen som bygger på rapporten som ble bestilt av Folkehelseinstituttet.

Dette skjønner jeg ingenting av! Hvorfor i alle dager har man utelatt sykepleierstudentene? I rapporten begrunner de svært godt hvorfor denne studentgruppen bør være i målgruppen for vaksinasjon.

"Erfaringer har vist at dagens ordning med gratis vaksine til personer som utsettes for smittefare under utdanningen i Norge fungerer godt, men sykepleiestudenter er en viktig helsepersonellgruppe som faller utenom ordningen. Sykepleiere er den gruppen av helsepersonell i Norge som oftestblir smittet med hepatitt B etter stikkuhell i tjenesten."

​"Konklusjon: Arbeidsgruppen anbefaler at målrettet vaksinasjon med hepatitt B-vaksine i Norge som dekkes av  Folketrygden utvides med følgende grupper: •  seksualpartnere til stoffmisbrukere, • alle innsatte i fengsler • hiv-smittede • voldtektsofre • sykepleiestudenter (under gruppen helsefagstudenter som utsettes for smittefare under utdanningen i Norge). "

Man anbefaler altså at sykepleierstudentene bør legges til i målgruppen for vaksinasjon dekket av folketrygden! Det er anbefalt fra fagfolk å få disse studentene med!
Jeg vet ikke om smitte med hepatitt b forekom ofte, eller i det hele tatt hos tannlegestudenter og de andre i målgruppen, før man begynte med målrettet vaksinasjon, men disse andre gruppene ble i hvert fall ansett å være spesielt utsatt igjennom praksis i utdanningsforløpet.
Men ærlig talt, å utelate sykepleierstudentene må da være en grov feilvurdering gjort av de som hadde det siste ordet her!? Jeg kan ikke skjønne annet.

Håndterer man kanyler som blir brukt på pasienter, så håndterer man per definisjon et smittefarlig redskap, siden de basale smittevern rutinene (fra FHI) er "basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer" (https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/basale-smittevernrutiner-i-helsetjenesten-pdf.pdf).

Og som jeg startet med, jeg har erfaring i å være sykepleierstudent. Vi fikk trent oss blant annet i å sette venfloner på pasienter. Det ble mye blodsøl til tider, men etterhvert kom teknikken seg, og til slutt satt den. Jeg fikk lov å sette injeksjoner, ikke bare på medstudenter, men også på pasienter. Altså, jeg håndterte kanyler. Hvis dette er en praksis man har gått bort fra siden 1995-98, og sykepleierstudentene skjermes for smitterisiko, så får alle som har lest helt hit tilgi meg for å prøve på å slå inn åpne dører.

Men jeg tviler veldig sterkt på at denne store gruppen studenter plutselig ikke skal få håndtere noe som er å anse som ganske sentralt i pasientbehandling, på for eksempel et sykehus.

Legg merke til at jeg sa "store gruppen". Kan det være her kjernen ligger? At sykepleierstudentene utgjør en så stor gruppe at dette blir for dyrt? Da mistet man i så fall meg i å skulle støtte en slik avgjørelse.

Jeg kan legge til at jeg sendte en mail til FHI med spørsmål om det virkelig stemmer at sykepleierstudentene ble utelatt. Jeg har ikke fått svar.

Vi skylder våre fremtidige kolleger å stå på for dem, ved å forlange at disse også får hepatitt B -vaksine i forbindelse med sin utdanning. Noe annet er uhørt.

Annonse
Annonse