fbpx Litt bedring med pakkeforløp for kreft Hopp til hovedinnhold

Kreft Litt bedring med pakkeforløp for kreft

Bildet viser rørkobling med tre ventiler.
OPPLEGG: I 2015 ble det innført standardiserte opplegg, såkalte pakkeforløp, for undersøkelse og behandling av 28 kreftdiagnoser. Illustrasjonsfoto: Colourbox

En ny rapport indikerer at innføringen av pakkeforløp for kreft kan ha hatt en positiv, men liten effekt på folks oppfatning av tjenestetilbudet.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet la i dag frem en rapport om hvordan tjenestetilbudet ble oppfattet henholdsvis rett før og rundt ett år etter at pakkeforløp for kreft ble innført i 2015.

Rapporten, som er basert på spørreundersøkelser blant kreftpasienter og befolkningen for øvrig, viser at det har vært små, men positive endringer.

Akseptabel ventetid

På to punkter var folk blitt målbart mer fornøyde:

  • Flere kreftpasienter synes ventetiden fra henvisning til de møtte i sykehus for første gang var akseptabel (snittskår økte fra 71 til 74 poeng).
  • Befolkningens inntrykk av helsetjenestetilbudet som gis til kreftpasienter i Norge var også bedret (snittskår økte fra 67 til 69 poeng).

I befolkningsundersøkelsen viste resultatene riktignok en positiv utvikling for ti og negativ for sju av totalt 21 spørsmål, men i de aller fleste tilfellene var altså utslaget ikke signifikant.

Undersøkelsen sier ingenting om hvorvidt endringene skyldes pakkeforløp eller andre faktorer.

Dette kan bli bedre

Ifølge rapportforfatterne er det størst forbedringspotensial i hvordan fastlegen informerer om behandling og utredning. Ellers skårer sykehusenes pleiepersonal, organisering og standard i snitt dårligere hos pasienter med kreft enn andre sykehuspasienter.

Rapporten ble laget på bestilling fra Helsedirektoratet, som har ansvaret for innføringen av pakkeforløp for kreft.

Les også: