fbpx Forskning til folket Hopp til hovedinnhold

Forskning til folket

Illustrasjonen viser et strekmenneske, og en lyspære blinker over.
HJELP TIL Å FORSKE: Hvordan man søker, leser, vurderer, bruker og skriver om forskning står det om i Forskningens ABC. Illustrasjon: Colourbox

Nå kan du finne «alt» om forskningsartikler på ett sted. Sykepleien sender ut Forskningens ABC gratis til alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Hvordan søker man etter forskningsartikler, hvordan leser man forskning og hvordan skal den vurderes og brukes? Sykepleien har samlet grunnleggende spørsmål og forsøkt å svare på dem i en egen artikkelsamling: Forskningens ABC.

Kort og presist

Samlingen er basert på artikler som har stått på trykk i Sykepleien Forskning, men stoffet er systematisert og gjort mer tilgjengelig. Artiklene er korte og presise.

Forskningens ABC gis ut fordi stadig flere studenter etterspør grunnleggende informasjon om hvordan de skal forholde seg til og bruke forskning.

Artikkelsamlingen er delt opp i fem hovedbolker:

  • Hvordan SØKE etter forskning?
  • Hvordan LESE forskning?
  • Hvordan kan vi VURDERE forskningen?
  • Hvordan kan vi BRUKE forskning i praksis?
  • Hvordan kan vi selv SKRIVE en god forskningsartikkel?

 

Mulig for flere

Forskningens ABC sendes gratis ut til de 1 200 studentene som er medlem i Norsk Sykepleierforbund. Men det er mulig for andre å få tak i samlingen. Da koster den 49 kroner, fritt tilsendt.

Artiklene kan også leses på sykepleien.no/article-themes/forsknings-abc

Bildet viser Forskningens ABC.