fbpx — Sosial dumping gir størst fortjeneste Hopp til hovedinnhold

— Sosial dumping gir størst fortjeneste

bildet viser Svein Konstali
Spør kommunene: Svein Konstali har siden 2014 stilt kommunene i anbudsrunder spesielle spørsmål for å avdekke deres holdninger til sosial dumping. Han er ikke imponert over svarene fra de fleste. Foto: Erik M Sundt

Etter tidligere å ha brutt arbeidsmiljøloven, tar bemanningsbyrået Konstali Helsenor nå opp kampen mot sosial dumping. Men det er visst ikke så lett.

Administrerende direktør Svein Konstali i bemanningsbyrået Konstali Helsenor ringer Sykepleien og klager på at det er vanskelig å tjene penger i vikarbyråbransjen på lovlig vis når norske kommuner er så slappe i anbudsrundene. Han synes ikke kommunene stiller klare nok krav til tilbyderne av vikartjenester, og mener kommunene dermed åpner opp for utnytting av arbeidstakere.

– Den største fortjenesten i helsebemanning ligger i sosial dumping. Ved å tillate underleverandører og nettolønn, legger kommunene til rette for dette. Det gjør det vanskelig for oss som ønsker å drive på en ordentlig måte, sier Konstali.

Omstridt bemanningsbyrå

Den tidligere KrF-politikeren har noen dokumenter han vil vise Sykepleien. Vi biter på kroken, og googler litt før møtet. Da finner vi at Konstali Helsenor ikke får være avtaleleverandør ved norske sykehus. Firmaet ble også kastet ut av flere kommuner for brudd på arbeidsmiljøloven for noen år tilbake. Les detaljene om det her.

– Vi var utsatt for en politisk kampanje i 2011, i kjølvannet av Adecco-skandalen . Noen kommunale innkjøpere trodde de kunne avtale seg bort fra innleiers arbeidstidsansvar. Det gikk så langt at loven ble endret for å presisere innleiers ansvar, sier Konstali.

– Men som tjenestetilbydere har jo dere også et ansvar for å følge loven?

– Ja, og vi har iverksatt tiltak for å verne oss mot tilsvarende i fremtiden.

Aker brygge

Det ser ut til å ha gått bra så langt: Konstali Helsenor AS holder til i luftige kontorlokaler på Aker brygge i Oslo, med vakre damer i rødt og rosa innrammet på veggene, signert av den New-York-baserte kunstneren Silvia Papas. Herr Konstali selv tar seg tid til å vise alle bildene til Sykepleien og forelese om pop art før vi ledsages inn i et rom uten stoler og får presentert grafer på storskjerm, basert på tall fra Brønnøysundregisteret.

I Sykepleien nummer 5 viste vi hvilke bemanningsbyråer som tjente penger for utleie av vikarer til norske kommuner, hovedsakelig til helsevesenet. Der kom Orange Helse som nummer én, med Konstali Helsenor som nummer to, basert på tall fra Kommunal rapports leverandørdatabase.

Men grafene fra 2014 på Konstalis storskjerm viser et annet bilde: Der troner Konstali Helsenor på førsteplass, med en omsetning på rundt 185 millioner kroner.

– Det er fordi disse tallene viser kun bemanning, ikke drift. Vi teller kun bemanning, mens halvparten av Orange Helse er drift. Tallene fra leverandørdatabasen viser både bemanning og drift, forklarer Konstali.

– Hva klager du for når dere tjener mest av alle vikarbyråene?

– Vi bruker skandinavisk personell og vil ikke drive med sosial dumping. Når vi har klart dette, ligger det hard jobb og disiplin bak. Når kunden smiler og er fornøyd, bestiller de nye vikarer fra oss. Men det er ikke det som er poenget mitt, sier han og tar oss med inn i et nytt rom med stoler og bord.

Spør kommunene

Her ligger en bunke dokumenter og venter. Det er utskrift av ulike kommunikasjonsrunder som har gått via den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin. Den er kommunene pålagt å bruke når de skal innhente tilbud på tjenester fra ulike tilbydere. For å sikre gjennomsiktighet, kan de ulike tilbyderne stille spørsmål til kommunene via Doffin. Alle som er med i anbudsrunden kan se all kommunikasjon her, men spørsmålsstillerne er anonyme. De blir kjent etter at tildeling av kontrakt har skjedd.

Siden oktober 2014 har Svein Konstali spurt om det samme, i totalt 54 anbudsrunder:

  • Aksepterer dere nettolønn (at det trekkes i vikarens lønn for utgifter til språkkurs, bolig og hjemreise, ofte uten at dette er spesifisert på lønnsslippen til arbeidstakeren, red. anm.)?

Etter hvert har spørsmålene blitt flere:

  • Aksepterer dere underleverandører (at vikaren er ansatt i et annet selskap som leverer personell til bemanningsbyrået kommunen gjør avtale med, red.anm.)?
  • Skal vikarens timelønn fremgå av ordrebekreftelse og faktura?

 

 Proffe tåkeleggere

– Det er ikke ulovlig med nettolønn og underleverandører, men aksepterer man det, legger det forholdene til rette for sosial dumping. Offentlige innkjøpere forstår ikke hvilke krefter som er i sving eller de overser at de som bedriver sosial dumping er proffe tåkeleggere, hevder Konstali.

Han mener problemet er at det er han som må spørre om dette.

– Hvorfor stiller ikke kommunen disse spørsmålene? Kommunene er nonsjalante og informerer ikke. Jeg vet ikke om det skyldes mangelfull kompetanse eller bevisst unnaluring fordi de ønsker å spare penger og tar den tilbyderen som har det billigste tilbudet, sier Konstali.

Loven er klar på at kommuner har et selvstendig kontroll- og solidaransvar. De skal sikre at innleid personell skal ha samme timelønn som kommunens ansatte, også dersom personellet leveres av underleverandør til vikarbyrået, registrert i et annet land.

– De offentlige innkjøperne tror, i strid med erfaringer, at de kan kontrollere seg bort fra dette i etterkant. De satser på strenge sanksjoner ved mislighold, men klarer aldri å fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for å vise at det skjer, sier Konstali.

Fire kommuner skiller seg ut

– Hva sier kommunene til at du stadig stiller disse spørsmålene?

– De fleste takker og bukker, de vil ikke at deres konkurranse skal ødelegges av sosial dumping. Men tar de konsekvensen av dette? Det varierer, sier Konstali og hevder at ikke alle kommuner går tilstrekkelig ned i detaljene og faktisk kommer dette til livs.

– Unntaksvis ser vi dessverre også svar i retning av «ikke forst yrr oss». Kommunene leier inn med sosial dumping og har oppnådd økonomiske gevinster i den forbindelse som de ønsker å beholde.

Kommuner har full anledning til å si at de for eksempel ikke ønsker nettolønnssystem.  I desember 2015 klagde Orange Helse via sin advokat i Wikborg, Rein & Co, på konkurransegjennomførelsen i Kristiansund kommune, blant annet med å henvise til forbudet mot nettolønnsordning. Orange Helse krevde at konkurransen ble avlyst, uten å komme noen vei.

– Hvilke kommuner tillater ikke nettolønninger og underleverandører, basert på de svarene du har fått når du har spurt?

– Kristiansund, Ålesund, Lørenskog og Randaberg skiller seg positivt ut, de har gått tilstrekkelig inn i detaljene for å komme i mål.

Ulike konkurransevilkår

– Hvorfor engasjerer du deg så veldig i dette?

– Som tilbyder rammes vi av ulike konkurransevilkår. Det må bli slutt på at sosial dumping håndteres på ad hoc-basis, basert på standardiserte og gjentagende spørsmål fra en leverandør – med tilnærmet standardiserte svar fra kommunene.

– Hva har du fått ut av alt dette «maset» på Doffin?

– Et fokus på sosial dumping. For å komme oss videre må de offentlige innkjøperne være mer bevisste. De kan bare spare seg de offentlige resolusjonene med mindre de vil dokumentere lønnsutbetalingen til den enkelte vikar. Et klart og tydelig tverrpolitisk signal mot sosial dumping er for lengst gitt. Nå må kommunale innkjøpere omsette dette i praksis!

Kommunene leier inn med sosial dumping og har oppnådd økonomiske gevinster i den forbindelse som de ønsker å beholde.

Svein Konstali
Les også: