fbpx - Ser ut som vi går mot metning av LAR-søkere Hopp til hovedinnhold

- Ser ut som vi går mot metning av LAR-søkere

Bildet viser utdeling av Metadon

Økningen i LAR har avtatt de siste årene. Det kan tyde på at det går mot en metning, mener Ivar Skeie, forsker og lege ved Sykehuset Innlandet.

Skeie er en av flere forfattere bak statusrapporten for LAR-behandling, "Mot grensene for vekst og nytte", som ble publisert denne uken.

Støvsugd noen steder

Bildet viser lege og LAR-forsker Ivar Skeie.

– Samtidig er det variasjoner rundt om i landet. Noen steder er det støvsugd for personer i målgruppa. Andre steder faller noen fremdeles utenfor.

Fra å omfatte 200 pasienter i 1998, er Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blitt Norges største behandlings- og rehabiliteringstilbud til heroinavhengige.

Økningen i fjor var på 118 pasienter. I 2014 var den på 320 pasienter. I 2013 økte antallet med 18 pasienter og i 2012 med 384. Før dette lå veksten på vel 600 per år. Veksten fortsetter altså, men langsommere enn før 2012.

Selvkritikk

Skeie mener det ikke er realistisk å fange opp absolutt alle med opioidavhengighet:

En del pasienter ønsker av forskjellige grunner ikke å være i LAR. 

– Det kan for eksempel gjelde en del som er i startfasen av en rusavhengighet. Det er heller ikke sikert LAR er det riktige tilbudet til alle disse.

– Men det er også noen strukturelle ting som kan begrense antallet som ønsker å være i LAR, og det må vi vurdere kritisk, sier han

– Hva er dette?

– Det er for eksempel pasienter som av forskjellige årsaker ikke ønsker å bruke Metadon eller andre medikamenter som er tilgjengelige i dagens LAR, som substitusjonsmedikament. Det er flere som ønsker å bruke langtidsvirkende morfin.

Slik det er i dag, er det bare noen ytterst få som får dette som LAR-medisin på medisinsk indikasjon.

Når arbeidet med å revidere LAR-retningslinjene starter i høst, må langtidsvirkende morfin til flere vurderes, mener Skeie.

Snittalder på 43,7 år

Gjennomsnittsalderen i LAR er 43,7 år. Etter hvert som pasientene blir eldre, blir det mer og mer somatisk sykdom, viser ferske tall fra rapporten.

– Fremover har vi en stor jobb å gjøre med å fange opp og følge opp somatiske lidelser hos mennesker med alvorlige ruslidelser. Det er 15 ganger så stor dødelighet blant de med opioidavhengighet som i totalbefolkningen, sier Skeie fast.

66 prosent av dødsfallene i LAR i 2014 og 2015 skyldtes somatisk sykdom. Kronisk hepatitt C, bakterielle infeksjoner, kreft og hjerte- og karsykdommer er hovedårsakene.

Skeie er temmelig sikker på at somatisk sykdom hos LAR-brukere også blir ett av temaene som kommer på bordet når retningslinjen skal revideres.

– Må intensivere innsatsen

På verdensbasis er det beregnet at om lag 26 prosent av opoidavhengige dør av somatisk sykdom. 47 dør av overdoser og 27 av voldsomme dødsfall, som selvmord og ulykker.

I LAR i Norge i 2014 og 2015 var det altså 66 prosent som døde av somatisk sykdom. 19 prosent døde av overdoser og 15 prosent av voldsomme dødsfall.

– Tallene viser at LAR forebygger overdoser når folk først er inne i LAR. Samtidig er nok LAR-populasjonen i Norge eldre enn mange av de gruppene som de globale beregningene baserer seg på, sier Skeie og legger til:

– Mange blir syke som et resultat av påkjenninger gjennom livet og kroppen tåler mindre når de blir eldre. Flere sykdommer samtidig, både somatisk og psykisk sykdom, er mer vanlig hos denne pasientgruppen enn totalbefolkningen.

– Samtidig viser den høye andelen av somatiske dødsfall at vi må intensivere innsatsen her, det er mye å oppnå ved å følge opp disse pasientene bedre, sier Ivar Skeie. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse