fbpx Sykepleier skal styre i nord Hopp til hovedinnhold

Sykepleier skal styre i nord

Hulda Gunnlaugsdottir

Sykepleier Hulda Gunnlaugsdottir har fått nok en topp-posisjon i helsevesenet: Hun er ny styreleder på Nordlandssykehuset.

Hulda Gunnlaugsdottir blir ny leder i styret på Nordlandssykehuset. Hun er utnevnt for to år av Helse Nord.

Har vært i flere stormer

Den islandske sykepleieren har stått i stormen flere ganger: Hun var direktør på Aker sykehus under hovedstadsprosessen. Så dro hun hjem til Island for å lede rikshospitalet der. Da kom finanskrisen. Tilbake i Norge ble hun direktør på nye Ahus. Etter tre år gikk hun på dagen etter uenighet med styret. Da hadde hun ertet på seg sykepleierne der, fordi hun ville ha dem til å jobbe oftere enn tredje hver helg.

Til Sykepleien fortalte hun da hvorfor det ble som det ble.

Er direktør i Norlandia

Etter et par år i Sykehuspartner ble hun i august 2015 divisjonsdirektør i Norlandia med ansvar for eldreomsorg og pasienthotell i Norge, Sverige og Finland. Hun fortsetter i den jobben.

At hun var ønsket som styreleder kom overraskende på henne.

– Men det var en gledelig overraskelse, sier Gunnlaugsdottir.

– Hvordan fant Helse Nord deg?

– Siden jeg har vært administrerende direktør på to universitetssykehus, kjenner vi jo til hverandre.

Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styret skal formelt konstitueres om et par dager. Hun må regne med styremøter en gang i måneden.

– Det blir i Bodø. Men Nordlandssykehuset har drift i Lofoten og Vesterålen også. Om det blir møter der også, vet jeg ikke ennå.

Lønnsfest blant direktørene i Helse Nord

NRK meldte nylig at på fem år har direktørene i Helse Nord i snitt økt sin lønn med 24 prosent, én med over 40 prosent. Norsk Sykepleierforbund mener det er uanstendig. Hva synes du?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Lønnsfastsettelse blir en del av jobben din?

– Det er styrets jobb, ja. Men arbeidsvilkår kommenterer jeg ikke nå.

Bygger ut sykehuset

– Hva skal du gjøre som styreleder?

– Først skal jeg sette meg inn i strategiplanen og oppdragsdokumentet. Jobben min er å sørge for at sykehuset leverer i tråd med oppdraget fra Helse Nord. Sykehuset må fortsette å utvikle sin behandling, diagnostikk og pleie og omsorg. Så må jeg etablere god kontakt med administrerende direktør.

Det er Paul Martin Strand, som er utdannet siviløkonom og innen ledelse.

– Er det noe spesielt som skjer på Nordlandssykehuset for tiden?

– Det både rehabiliteres og bygges nytt. Det blir viktig at dette arbeidet gjennomføres som planlagt.

Trives i det private

– Du jobber nå i Norlandia, som leverer private tjenester. Ser du noen konflikter mellom de to rollene?

– Nei. Det er mange i offentlige styrer som jobber privat. Jeg jobber jo med pasienthotell, men hvis det skulle være saker om det, har styret en kompetent nestleder som kan ta over, og jeg kan trekke meg til side.

– Trives du med å jobbe i det private? Det er et ideologisk valg?

– Jeg trives veldig godt. Jeg vet ikke om det er så ideologisk, men jeg har ikke jobbet i det private før. Det er mye å lære i tre land. Norlandia er bevisst sitt samfunnsansvar som et supplement til det offentlige, akkurat som det er i spesialisthelsetjenesten.

– Debatten om privatisering er for snever

– Burde det være mer private helsetjenester, synes du?

– Vi bør ha begge deler, ikke kun offentlig, kun privat eller kun ideelt. For da ville vi miste mangfoldet. Vi blir utfordret med flere aktører. Det private skjerper det offentlige og omvendt.

– Men burde det være mer privat?

– Når man diskuterer private innslag i primærhelsetjenesten, er det ofte bare snakk om sykehjem. Men både innen hjemmesykepleie og praktisk bistand er de private store, og det kommer de til å være. Diskusjonen i primærhelsetjenesten handler ofte ikke om helheten. Alle fastlegene er jo private. Debatten er altfor snever.

Helgejobbing blir ikke tema

– Er privatiseringsdebatten noe du vil ta inn i styrearbeidet?

– Nei, nei, nei. Her holder jeg tungen rett i munnen. Dette er noe helt annet. Det er først og fremst kompetansen fra sykehus som gjelder i styret, sier den nyutnevnte styrelederen.

– Dette er en ny arena for meg. Det er en viktig jobb. Målet er at Nordlandssykehuset kan lykkes på alle områder.

– Skal du prøve å få sykepleierne til å jobbe oftere enn hver tredje helg?

– Hahaha. Jeg trodde vi var ferdig med det der. Tiden går, og jeg har skiftet roller. Dette var administrerende direktørs ansvar, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Les også:

Ville blitt på Ahus

Tiden går, og jeg har skiftet roller.
Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse