fbpx NIPT mer treffisikker enn KUB Hopp til hovedinnhold
Fosterdiagnostikk:

NIPT mer treffisikker enn KUB

Bilde av et mannlig og kvinnelig kromoson

Hvis Norge skal innføre NIPT, må det settes tydelige ord på hva formålet med fosterdiagnostikken er eller bør være, mener professor.

Kunnskapssenteret har levert  rapporten om å bruke non-invasive prenatal testing (NIPT) for å dignostisere trisomier.

(Se faktaboks med ordforklaringer til høyre på siden. På mobil finner du den under saken)

NIPT treffer bedre enn KUB

NIPT har ifølge Kunnskapssenterets rapport, bedre diagnostisk treffbarhet,  og vil gi færre invasive tester enn d agens praksis.

Slik det er nå får alle gravide over 38 år tilbud om screening med kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve (kalt KUB). Når testen viser mulig trisomi får den gravide tilbud om invasiv diagnostisk test (fostervannsprøve eller morkakeprøve). Invasive tester medfører en liten risiko for spontanabort.

– Basert på forskningen ser det ut til at det er en vesentlig bedre diagnostisk treffsikkerhet ved NIPT sammenlignet med dagens KUB-test. Dette vil medføre at færre trenger å ta fostervannsprøve eller morkakeprøve, sier seniorforsker Lene Kristine Juvet ved Kunnskapssenteret i en pressemelding.

Fostervannsprøve og morkakeprøve kalles også invasive tester, og prøvetaking er forbundet med risiko for spontanabort på om lag 0,5 prosent.

Kost vs. nytte

Forskerne har også sett på det økonomiske regnestykket ved å bytte metode.

- Analysen viser at et scenario der NIPT utføres etter KUB vil gi færre invasive tester og kun være noe mer kostbar enn dagens praksis. Alternativet med NIPT i stedet for KUB vil være vesentlig mer kostbart, ifølge helseøkonom Anna Stoinska-Schneider i samme pressemelding.

Etikk

Den etiske siden av å ta i bruk NIPT vil ifølge forskerne beror på hvordan myndighetene velger å organisere fosterdiagnostikken og svangerskapsomsorgen i Norge.

- Det synes vanskelig å innføre NIPT uten at man samtidig setter tydeligere ord på hva formålet med fosterdiagnostikken er eller bør være, sier professor i medisinsk etikk, Berge Solberg.

Han sier at hvis vi bytter ut KUB med NIPT, vil det sannsynligvis tvinge frem en ny vurdering av hvordan vi som samfunn og helsetjeneste ønsker å organisere det fosterdiagnostiske tilbudet i Norge, sier Solberg.

Dagens praksis i Norge er at alle gravide over 38 år får tilbud om screening med kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve (kalt KUB).

Ja eller nei?

Helsedirektoratet jobber nå med å sjekke at NIPT for trisomier kan godkjennes etter bioteknologiloven og bli et tilbud til gravide som har økt sjanse for ha et foster med trisomi. Direktoratet skal i tillegg hente inn uttalelser fra Bioteknologirådet og fagmiljøene. 

- Hvis metoden blir godkjent skal Beslutningsforum RHF bestemme om metoden skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Hvis Beslutningsforum RHF sier ja kan virksomheter som er godkjent for fosterdiagnostikk søke om å få ta metoden i bruk, skriver direktoratet på sin nettside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse