fbpx Fra orgel til fødsel Hopp til hovedinnhold

Min jobb som jordmor Fra orgel til fødsel

INNFLYTTET: Carola Karl Urvik tok jordmorutdanningen i hjemlandet Tyskland, og jobber nå som jordmor ved Sandnessjøen sykehus. (Foto: Privat)

– Jeg elsker å jobbe på en liten fødeavdeling.

Carola Karl Urvik, jordmor

Arbeidsplass: Sandnessjøen sykehus, Alstahaug kommune

Utdanning: Jordmorutdanningen fra Tyskland og videreutdanning innen seksualitet, ­seksuelle overgrep og misbruk
(I Norge må man ha bachelor i sykepleie og master i jordmorfag)

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Jeg er utdannet orgelbygger, og jobbet med dette både i Sverige og i hjemlandet mitt, Tyskland. Jeg byttet yrke, fordi jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker og i et yrke jeg kunne praktisere over hele verden. 

I Tyskland drev jeg en privat fødestue, hvor vi hadde en mer helhetlig tilnærming til pasientene våre gjennom svangerskap, fødsel og barseltiden. Dette har jeg savnet litt etter at jeg kom til Norge.

I 2011 tok jeg et studium rettet mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk. Da skjønte jeg at dette har stor betydning for oss som jobber tett med mennesker og deres kropp og helse. Mange av kvinnene som kommer til oss for å føde har opplevd vanskelige ting i livet som gjør at deres situasjon blir ekstra sårbar.

Dette er noe av grunnen til at jeg startet en samtalepoliklinikk for kvinner med fødselsangst. Den tiden de gravide har gått til meg, har de fått en forståelse for at det finnes en sammenheng mellom hendelser i fortid og nåtid, og derfor hatt en fin fødselsopplevelse. 

Jeg elsker å jobbe på en liten fødeavdeling. Her har vi tid til å skape gode bånd med pasientene våre, og slipper å haste mellom pasienter. Mitt ønske for framtiden er at jeg kan få mulighet til å forske på hvordan de fødende selv opplever fødselsomsorgen i Norge. Det å få frem betydningen av de psykososiale aspektene er viktig, fordi utfallet av en fødsel, særlig hos førstegangsfødende, får betydning også for neste fødsel, barseltiden og folkehelsen i vid forstand. Jeg mener at kvinnehelse må løftes opp og prioriteres bedre i norsk helsevesen. 

Det å hjelpe gravide kvinner i en sårbar fase i livet gjør jobben min meningsfull. Etter hvert som jeg har fått mer yrkeserfaring, har jeg også skjønt hvor betydningsfull min rolle som jordmor og veileder er. Jeg føler meg veldig heldig som får jobbe med gravide kvinner og deres familier i livets mest magiske øyeblikk.

Jeg tror faktisk ikke jeg er den eneste orgelbyggeren som har blitt jordmor heller. Har blitt fortalt at det finnes en til! 

Artikkelen sto på trykk i Sykepleien nr. 12/2015.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.