fbpx – Lovende sykehusplan Hopp til hovedinnhold

– Lovende sykehusplan

Bildet viser helseminister Bent Høie

Da helseminister Bent Høie(H) la fram den nasjonale helse- og sykehusplanen på fredag, nevnte han mangelen på operasjonssykepleiere som et problem han er villig til å gjøre noe med.

– Lovende, er Eli Gunhild Bys dom over planen.

Vi blir en million flere mennesker i 2030, og 50 prosent flere enn i dag vil da være over 70 år. Hvis vi fortsetter som i dag, trenger vi 40 000 nye helsearbeidere i 2040. Det ser regjeringen verken som mulig eller ønskelig, siden man også vil trenge andre yrker i sving for å få et samfunn til å gå rundt.

Bemanningsutfordring

– Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Derfor trenger vi en nasjonal helse- og sykehusplan, sa Bent Høie da han la frem Stortingsmelding nr 11 på Ringerike sykehus på Hønefoss på fredag.

Han startet med å understreke at ingen sykehus skulle legges ned som følge av planen, det dreier seg kun om bortfall av akuttfunksjoner. På slutten presenterte han de to scenariene som er skissert i planen og som skal diskuteres fremover.

10 sykehus kan miste akuttfunksjonen

Regjeringen foreslår scenarie 1: Akuttsykehus med tilpassede akuttfunksjoner. Det vil si at enkelte lokalsykehus med opptaksområder under 60 – 80 000 innbyggere over tid skal kunne omstilles til akuttsykehus uten akutt generell kirugi. I denne modellen vil alle sykehus som i dag har akuttfunksjoner bestå, men Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord vil miste akutt generell kirurgi. Odda må vurderes særskilt.

Scenarie 2 er at alle akuttsykehus må ha akuttkirurgi med døgnkontinuerlig beredskap i indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Med dagens krav til bemanning må disse sykehusene bemannes med minst 6-8 generelle kirurger. Det betyr at 10 sykehus vil kunne miste sin akuttfunksjon: Odda, Narvik, Lofoten, Volda, Stord, Flekkefjord, Lærdal, Nordfjord, Kongsberg og Elverum.

Mangel på operasjonssykepleiere

På forhånd var leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, skeptisk til planen, og forventet at den ikke ville ta nok hensyn til bemanningsbehovet for spesialsykepleiere. Men etter at hun hørte Høie og så vidt hadde fått kikket litt på planen, ble hun mildere stemt.

Bildet viser Eli Gunhild By

Helseministeren sa blant annet:

– Vi mangler operasjonssykepleiere. Derfor foreslår vi en nasjonal planleggingsmodell for bemanning, utdanning og oppgavedeling i helsetjenesten.

– Dette er noe vi har etterspurt lenge, og nå ser det ut til at vi har blitt kommet i m øte på det. Foreløpig vil jeg si at planen er lovende. Men det er avgjørende at det kommer en nasjonal oversikt over behovet for spesialsykepleiere inndelt på spesialiteter og en plan for å løse dette. Helseplanen er delt opp i punkter som gjenspeiler utfordringene som ligger der. Jeg synes det er foreslått en bra løsning med hvor mange sykehus vi skal ha, og det er også bra at politikerne blir bundet opp mot det, sier By.

Høringsrunde

Det blir vanlig høringsrunde på meldingen, det vil si at også NSF skal få mene hva de vil om planen.

– Nå skal vi sette oss ned og lese den, og så vil vi komme med innspill i høringsrunden. Vi skal nok følge med så regjeringen gjør det den lover, forsikrer By på vei for å intervjues hos NRK.

Det er avgjørende at det kommer en nasjonal oversikt over behovet for spesialsykepleiere inndelt på spesialiteter og en plan for å løse dette.
Eli Gunhild By, NSF-leder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse