Statsbudsjettet 2016 Savner øremerking

Bildet viser lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
ØNSKER ØREMERKING: NSF-leder Eli Gunhild By er skuffet over at regjeringen ikke vil øremerke midler til helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

NSF-leder Eli Gunhild By er skuffet over at midler til skolehelsetjeneste og helsestasjoner heller ikke denne gangen er øremerket.

I sitt statsbudsjettforslag for 2016 har regjeringen lagt inn 200 millioner kroner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunerammen .

Opp til kommunene selv

– Hvis vi klarer å forebygge fysisk og psykisk sykdom hos barn på et tidlig tidspunkt, vil dette ha stor betydningen for resten av livene deres. Lavterskeltilbud som helsestasjon og skolehelsetjenesten er svært viktige i dette arbeidet, kommenterer Bent Høie via en pressemelding.

Budsjettbevilgningen blir ikke øremerket formålet, og det er opp til kommunene selv å fordele midlene.

– Jeg forutsetter at kommunene vil følge opp videre nå som de ser at dette ikke er en engangssatsning, sier Høie.

Savner øremerking

– Det er positivt at det settes av penger, men de er fortsatt ikke øremerket, noe vi har etterlyst, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

– Erfaringene våre er at mye av pengene ikke går til det de skal.

I det store sluket

I 2013 bevilget daværende helseminister Jonas Gahr Støre 180 millioner ferske kroner til styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Pengene kom over statsbudsjettet for 2014, der hver kommune fikk minimum 100.000 kroner i frie midler, men med en føring om at de skulle brukes til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

En undersøkelse gjennomført av Sykepleien, viste derimot at kun halvparten av de bevilgede midlene den gang hadde gått til å styrke antallet helsesøsterårsverk.

Lite til jordmødre

Ekstrabevilgningene i 2014-budsjettet skulle også bidra til å styrke jordmortjenestene i kommuene. Det skjedde i liten grad, og satsningen resulterte den gang kun i ni nye jordmorårsverk.

– Dette viser at det er nødvendig med en forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten, og at øremerking er nødvendig for at pengene sikres brukt til formålet, sier leder for Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen.

Les også: