fbpx Slik vil regjeringen styrke omsorgstjenestene Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2016 Slik vil regjeringen styrke omsorgstjenestene

Bildet viser helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover styrking av omsorgstjenestene med drøyt 600 millioner over statsbudsjettet. Foto: Regjeringen/Bjørn Stuedal

Regjeringen sier i dag at de i sitt statsbudsjettforslag ønsker å styrke omsorgstjenestene med totalt 641 millioner kroner. Slik skal pengene fordeles.

– Regjeringen vil tilrettelegge for at eldre kan leve aktive og meningsfulle liv, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie via en pressemeldingi dag 7. oktober.

Uttalelsen etterfølges av departementets smørbrødliste der ulike poster fra dagens fremlagte statbudsjettforslag knyttet til omsorgstjenester, ramses opp og summeres til totalt 641 millioner kroner.

30,7 millioner til utdanning

Slik er millionene fordelt:

  • 205 millioner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  • 156 millioner kroner til forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene.
  • 71,3 millioner kroner i tilskudd til 1200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2016.
  • 30,7 millioner kroner i økte bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene. Styrkingen er en del av Kompetanseløft 2020.
  • Om lag 205 millioner kroner til oppfølging av rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Reduserer øremerkede midler

Samtidig vil regjeringen redusere øremerkede bevilginger til omsorgstjenestene med 27 millioner kroner, ifølge dem selv for å styrke andre prioriterte tiltak, som flere psykologer i kommunene.

Regjeringen varsler også at de ønsker å utvikle et felles verktøy i form av en trygghetsstandard for å sikre god praksis på alle sykehjem.

Sykepleien.no kommer med mer om statsbudsjettet utover dagen.