fbpx Studenter tier om skader Hopp til hovedinnhold

Studenter tier om skader

Mange studenter som skades i praksis, melder ikke fra, og de som gjør det, blir ofte ikke fulgt opp.

Det er ikke alltid like lett å si fra når noe går galt. Spesielt om man ikke kjenner konsekvensene, eller frykter det hele er ens egen skyld.

– Skolene må bli flinkere til å gi tilstrekkelig undervisning om hvordan studenter skal takle vanskelige situasjoner de kan komme opp i i praksisperioder, sier leder for NSF Student, Mia Andresen.

– Det er viktig at man snakker om hele spekteret – alt fra forflytningsskader til seksuell og psykisk trakassering.

Kun halvparten følges opp

I en spørreundersøkelse gjennomført av NSF Student kommer det frem at under halvparten av alle sykepleiestudenter som skades i praksis melder fra om dette. Av disse igjen, blir under halvparten fulgt opp av skole eller praksissted. 

12 prosent av de spurte studentene oppga at de hadde blitt skadet i praksisperioden. Det er hovedsakelig tre typer skader som går igjen: vold – ikke nødvendigvis bevisst – fra pasienter, stikkskader fra nåler, samt muskel- og ryggplager etter belastning ved løft og liknende.

Kunnskap og trygghet

Ledelsen i NSF Student er bekymret, både for omfanget av skader, graden av innrapportering og oppfølgingen studentene får fra skole og praksissted. De etterlyser nå større satsing på forebygging og bedre varslingsrutiner.

– Jeg tror at med kunnskap kommer det trygghet og det blir enklere å ta beslutninger, sier studentleder Andresen.

– I starten av utdanningen kan studenter ha vanskeligere for å si fra om de ser at de burde ha gjort noe annet. Spesielt når man er alene, for eksempel i hjemmesykepleiepraksis, eller i andre situasjoner der man ikke har tid til å rådføre seg.

Lærer ikke forebygging

I undersøkelsen oppga ellers nesten én av fire studenter at de ikke hadde fått opplæring i hvordan man kan forebygge skader i praksisperiodene. Dette til tross for at så godt som alle respondentene i undersøkelsen (98,6 prosent) allerede hadde vært ute i praksis.

Overrasket

– Det er viktig at studenter ikke bagatelliserer skader i praksis og at slikt heller ikke bagatelliseres av praksisstedene, sier Liv Hovelsrud, studieleder ved Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hun mener at hennes egen høgskole forbereder sine studenter godt, og at disse er flinke til å rapportere inn skader som oppstår.

– Jeg synes det er overraskende at så få i denne undersøkelsen oppgir at de rapporterer inn. Mange synes nok det kan være vanskelig å si fra og lurer kanskje på om de selv har gjort noe feil.

Hovelsrud mener tallene viser at det er rom for en kulturendring.

– Det er i første rekke noe skolene må ta tak i, men praksisstedene har også et medansvar, mener hun.

Liten utvikling

NSF student gjennomførte en liknende undersøkelse i 2013. Den gangen spurte man også om skader under arbeid i helsevesenet som ikke var relatert til praksis.

Totalt svarte da 29,3 prosent at de hadde blitt utsatt for yrkesskade, og av disse var 11,3 prosent skadet i praksisperioder, mot, som nevnt, 12 prosent i 2015. Det er med andre ord lite utvikling å spore på feltet de siste to årene.

I starten av utdanningen kan studenter ha vanskeligere for å si fra.
Mia Andresen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse