fbpx Hepatitt B-vaksine til alle Hopp til hovedinnhold

Hepatitt B-vaksine til alle

Regjeringens forslag om å vaksinere alle barn for hepatitt B, bør ikke gi rom for ekstra vaksineskepsis, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre.

I dag sendte regjeringen ut et forslag om å vaksinere alle barn mot hepatitt B. Frem til nå har hepatitt B- vaksine kun blitt gitt til barn i risikogrupper. Dersom regjeringens forslag blir stående, innlemmes hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, som inneholder alle  vaksiner som gis til barn fra de er seks uker gamle og til de går ut av ungdomsskolen.


Skeptiske foreldre

Helse- og omsorgsdepartementets forslag er i tråd med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Etter meslingutbruddet i USA har vaksinedebatten blusset opp, Flere foreldre går åpent ut og sier de ikke vil vaksinere sine barn. Det bekymrer  Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre.


Ingen grunn til økt skepsis

- Hva tenker helsesøstrene om at alle barn skal vaksineres mot hepatitt B?

- Mange får denne vaksinen i dag, så en ting er helt sikkert: Hepatitt B-vaksine bør ikke gi rom for økt skepsis til vaksinering, sier  Waldum-Grevbo.


Glemmer sykdommen

Helsesøsterlederen tenker at det blir stadig viktigere med informasjon.

- I Norge er alvorlig sykdom noe fjernt. Tidligere var det vanligere at man hadde opplevd en bestefar eller onkel som hadde vært igjennom alvorlig sykdom. Da tok folk alvorlighetsgraden av sykdom mer innover seg, og skepsisen til vaksine var mindre, sier hun.


Mer tid

- Dersom hepatitt B-vaksinen blir innlemmet i barnevaksineringsprogrammet, vil det bli en økt belastning for helseøstrene som allerede har knapt med tid?

- Å tenke at dette "bare er ett stikk til", har den siste tids debatt vist at ikke er tilfellet. Når folk ikke lenger skjønner hvor alvorlige sykdommene som vi vaksinere mot er, øker behovet for informasjon. En vaksine ekstra, fører til at helsesøstrene trenger mer tid til å gi informasjon, sier hun.


Økt innvandring gir økt smittepress

- Økt innvandring til Norge fra områder i verden med mye hepatitt B, har ført til et økt smittepress også på den norske befolkningen, særlig på ungdom, sier  leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (FrP) til Aftenposten.

Ifølge henne kan hepatitt B-vaksinen bli tilgjengelig fra og med 2016.


Gevinst

Det er beregnet at vaksinasjon av hele befolkningen kan forebygge ett tilfelle av akutt hepatitt B per 30 vaksinerte og ett tilfelle av kronisk hepatitt B per 1000 vaksinerte, ifølge en arbeidsgruppe som ble opprettet av Folkehelseinstituttet og som la frem sin rapport i 2008.

Arbeidsgruppen anbefalte at hepatitt B ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
 

Hpv- vaksine

Myndighetene vurderer også å innføre nye rutiner for hpv-vaksinen.

- De forslår at også guttebarn skal vaksineres, sier Waldum-Grevbo.

- Hva mener helsesøstrene om det?

- Vi har ikke tatt stilling til dette enda, men saken skal diskuteres på neste styremøte, sier hun.

- I Norge er alvorlig sykdom noe fjernt.
Kristin Waldum-Grevbo

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse