fbpx Smertelig prisgitt Hopp til hovedinnhold

Smertelig prisgitt

Professor Tone Rustøen er beæret over å ha fått årets Kari Widerøes Minnefondpris for sin innsats for å utvikle og spre kunnskap innen smertebehandling.

Kari Widerøe døde i 2006 etter å ha gjennomgått flere mislykkede ryggoperasjoner og levd store deler av livet som en hardt rammet, kronisk smertepasient. Hun ønsket at smertepasienter skulle møte et helsevesen med mer kompetanse innen smertebehandling enn det hun selv hadde møtt og testamenterte 500 000 kroner til opprettelse av et minnefond. Widerøe ba om at pengene skulle bidra til utdanning av helsepersonell i smertebehandling.

– Dette er en ære og en stor motivasjon for videre arbeid å få denne prisen, sier en glad Tone Rustøen til Sykepleien.no.


Smerter forsterkes

Utdelingen fant sted på Norsk smerteforenings jubileumskonferanse 8. januar, hvor Tone Rustøen også holdt et foredrag om «smerter og andre symptomer – når helheten er mer enn summen av delene».

– Det viser seg at disse kan forsterke hverandre negativt, forklarer hun.


Penger til forskning

Prisen består av en pengesum som Rustøen ikke har mottatt ennå.

– Jeg kommer til å bruke pengene på videre forskning innen smerte. Jeg er involvert i en rekke prosjekt, og vil blant annet se på intensivpasienter, hvilke smerter og andre symptomer de har, og hvordan disse faktorene påvirker hverandre.

For tiden er hun veileder blant annet i en studie som Hanne Alfheim skal bruke i sin doktorgrad. Der kartlegges symptomene til nesten 200 pårørende til intensivpasienter.

– I tillegg til smerte vil hun se på symptomer som fatigue, depresjon, angst og livskvalitet. Resultatene derfra kan ventes om et par års tid, tipper Rustøen.Dette er en ære og en stor motivasjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse