fbpx – Meld tidlig fra om barn som ruser seg Hopp til hovedinnhold

– Meld tidlig fra om barn som ruser seg

Rusmiddelbruk i Norge kartlegges nå i BrukerPlan, et nytt nasjonalt verktøy.

Det er kommunene selv som rapporterer inn tallene.

– Den største overraskelsen er at kjent misbruk varierer lite med kommunestørrelsen. Rusproblemer er altså ikke et storbyfenomen, sier Marit Emmerhoff Håland, prosjektleder for BrukerPlan, som driftes av KORFOR i Helse Stavanger.

Men det er flere som injiserer illegale stoffer i storbyene, mens alkohol er mer utbredt i de små byene. Det er også flere bostedsløse i de store byene.
De yngste i kartleggingen er 18 år.

– Fra 2015 skal vi registrere ungdom ned til 16 år. Da får vi større innblikk. Da vil vi trekke inn helsestasjonene, uteseksjonen og barnevernet, som ikke har registrert særlig mye til nå.


Foreldre kamuflerer

Håland påpeker at foreldre ofte gjør mye for å kamuflere problemene.

– De ser misbruket hos barna, men håper det skal gå bra. Da får ikke barna profesjonell hjelp. Ikke tro det er normalen. Foreldre trenerer hjelpetiltak, de finansierer og neglisjerer rusbruk.

– De harde brukerne begynner ofte allerede i 11-12-årsalderen. Hva med dem?

– Det er utfordrende. I skolen kan man ofte se hvem som er tidlig ute med rus. Da må voksne, enten det er lærere eller helsesøstre, ta ansvar og ikke være med på neglisjeringen.


For sent

 – Når hjelpeapparatet først får tak i ungdom som ruser seg, er mye ødelagt. De kommer for sent inn.

– Hva er ødelagt?

– De har mistet sosialt nettverk, droppet ut av skolen. Familietilknytningen er tynnslitt. Økonomien rakner. Den fysiske helsen holder lengst, kroppen kan være i god stand. Derfor er de sjelden i kontakt med fastlegen.

Antallet kommuner som registrerer i BrukerPlan, er økende. Nå er det 200 kommuner. Også Oslo har kommet med.

– Vi kartlegger det alle vet. Men nå blir det synlig, ikke minst alle barna som lever sammen med rusmisbrukerne, sier Håland. 
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse