fbpx – Respektløst fra Eriksson Hopp til hovedinnhold

– Respektløst fra Eriksson

– Robert Eriksson har ikke lyttet til en samlet fagbevegelse. Høstens høring fremstår som et spill for galleriet. Nå blir det streik, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Arbeids- og sosialminister Robert Erikssons forslag til endring av arbeidsmiljøloven blir møtt av motstand fra en samlet fagbevegelse og advarsler fra statens egne fagmiljøer.

I dag ble del to av endringsforslagene representert, etter å ha vært på en omfattende høringsrunde. Forslaget gir betydelige endringer i arbeidstidsreglene. På pressekonferansen sa Eriksson at det var flere endringer i proposisjonen sammenlignet med høringsforslaget, men det eneste punktet han viste til, var en maksgrense på hvor mye man har lov å jobbe overtid per uke. Grensen settes ved 69 timer.

– Men denne grensen har vært lavere tidligere, så dette er ikke akkurat et eksempel på noe vi har blitt hørt på, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

 

Skuffet

Forbundslederen er skuffet over proposisjonen som kom i dag.

– Regjeringen har ikke lyttet til de råd og innspill som den har fått. Det er respektløst overfor alle de medlemmer som arbeidstakerorganisasjonene representerer, sier hun.

Hun mener at forslaget som i dag er lagt frem vil gi svakere vern og forverrede betingelser for svært mange arbeidstakere.

– Eriksson sier endringene vil gjøre arbeidslivet trygt, mer fleksibilitet og være mer familievennlig. Det høres jo fint ut?

– Men han sier ikke et ord om hvordan dette egentlig er en reell maktforskyvning fra fagforeningene til arbeidsgiverne. Det er arbeidsgiverne som her vil få den store fleksibiliteten, sier By.


Fjerner vetoretten

Dagens regulering innebærer at Arbeidstilsynet ikke kan gi dispensasjon til arbeidstidsordninger i strid med arbeidsmiljøloven dersom arbeidstakerne er organisert. Avtalen må godkjennes av fagforeningen som har vetorett.

– Eriksson vil fjerne vetoretten til fagforeningene. Hva vil det kunne bety i praksis?

– Han mener det vil gi større frihet til å få gode løsninger lokalt, men de lokale tillitsvalgte kan bli mer utsatt for press enn de sentrale. Våre tillitsvalgte har sagt til oss at de ikke ønsker den friheten. Dessuten har alle de avtalene han viser til med ulike arbeidstidsløsninger vært mulig å få til med dagens regelverk. Vi trenger ikke gjøre om på hele arbeidsmiljøloven for å få til slike lokale løsninger, mener By.

 

Økt press

– Hvordan vil sykepleierne merke endringene hvis dette går gjennom i Stortinget?

– De vil kunne merke økt press på å arbeide lange vakter og på søndager og helligdager. Arbeidstaker vil også kunne pålegges mer overtid.

Eriksson på sin side hevder forslagene ikke innebærer flere arbeidstimer, mer overtid eller mer overtid totalt sett, men at man i perioder kan jobbe mer hvis man ønsker.

– Det kan være en sykepleierstudent som kanskje i en periode ønsket å jobbe mer overtid, sa han på pressekonferansen.

– Den verden som er der ute handler ikke om hva du som arbeidstaker har lyst til, den friheten har vi allerede gjennom eksisterende avtaleverk. Men det handler om hva arbeidsgiver vil, sier By.

 

Frykter forverret arbeidsliv

By tror lovforslaget særlig vil ramme arbeidstakere innenfor helse- og omsorg.

– Dette er en gruppe arbeidstakere som fra før har belastende arbeidstidsordninger og høyt sykefravær. Sektoren er preget av mye deltidsarbeid, turnover og tidligpensjonering.

«Arbeidsmiljøloven er en vernelov og skal også være det i fremtiden», lover regjeringen i pressemeldingen.

– Den har stort sett vært uendret siden den kom på slutten av 70-tallet, men samfunnet og folk har endret seg, derfor må loven moderniseres, sa Eriksson på pressekonferansen.

Hvis loven går gjennom i Stortinget, frykter Eli Gunhild By et forverret arbeidsliv med høyere sykefravær. Hun er redd at Norge vil få en helsesektor hvor vi verken klarer å rekruttere nok personell eller holde på arbeidstakerne.

– Endringene vil også kunne gi dårligere pasientsikkerhet. Forskning viser at faren for å gjøre feil øker ved arbeid utover åtte timer per dag, og dramatisk etter 12 timer. Dette er ikke en riktig vei å gå, advarer sykepleierlederen.

En samlet fagbevegelse planlegger politisk storstreik i månedsskiftet januar/februar foran Stortinget når lovforslagene skal behandles. Les mer om det her.

Flere saker om endringene av arbeidsmiljøloven:

Arbeidsministeren provoserer

Ikke fornying, men forverring

Vil frata fagforeningene vetorett

Vil snikinnføre søndag som arbeidsdag


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse