fbpx Vil ha tillit fremfor stoppeklokke Hopp til hovedinnhold

Vil ha tillit fremfor stoppeklokke

SV har lagt frem et forslag til Oslo bystyre om en forsøksordning med tillitsreform i hjemmetjenesten i Oslo.

Mange ansatte i hjemmesykepleien er presset av stoppeklokken og detaljstyrt arbeid. Dette fører til at de ansatte får lite tid til omsorg.

SV mener det er behov for tillit fremfor byråkrati, og at de ansatte i større grad kan bruke sin faglige kompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet de et forslag om en forsøksordning med tillitsreform i tre bydeler i Oslo. 

Ulike behov

«I forsøket på å profesjonalisere velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere arbeidsstyrken. Den gir stress og et tungtrådd byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til de hjelpetrengende», står det i forslaget fra SV.

Videre trekker de frem at mennesker er forskjellige, derfor bør tjenestene også være det. Det bør være frihet til å kunne bruke litt ekstra tid på å hjelpe en person som har en dårlig dag, og heller bruke kortere tid på en person som er frisk. Dermed legges det heller vekt på faglig kompetanse og skjønn hos hjemmesykepleierne.

Modell fra København

Man trenger ikke lenger skrive ned hvor mye tid man bruker på de ulike oppgavene. Det er opp til sykepleierne selv, i samarbeid med pasienten, å avgjøre hva som skal gjøres under besøket. NSF Oslos fylkesleder, Line Orlund, synes tillitsreformen er helt i tråd med det man tenker en sykepleier skal gjøre.

- Tillitsreformen er kjempeviktig, og riktig. Realiteten i dag er at det er altfor mange pasienter, og sykepleierne rekker ikke å gjøre mer enn de absolutt må. Mange tør ikke spørre pasienten hva de trenger, da de er livredd for svaret, sier hun.

Trenger midler

Ifølge Behovsstyrt bemanning (BOB) skal en sykepleier i hjemmetjenesten i Oslo ha ansvar for rundt 25 brukere. Dette tallet mener SV er for høyt med dagens krav til veiledning, brukerens behov og forventet dokumentasjonsnivå.

Selv om Orlund tror reformen kan bidra til å bedre tidspresset for hjemmesykepleierne, er hun skeptisk til at den vil føre til store endringer når kommunen samtidig kutter stort i budsjettet. Hun forstår ikke hvordan dette skal gjøres uten at det går på bekostning av god pleie.

- Intensjonen er kjempegod, men jeg lurer på hvordan de skal få til en slik reform med så lite midler. Det er allerede lite unødvendig arbeid for sykepleierne å kutte i. Man får ikke kreative, gode sykepleiere når politikerne ikke tilfører ressursene som kreves.

Utsatt

Forsøksordningen ble først enstemmig vedtatt onsdag denne uken, men nå blitt utsatt. Den kommer trolig fortsatt til å bli enstemmig vedtatt i bystyret, men først om tre uker. 

- Intensjonen er kjempegod, men jeg lurer på hvordan de skal få til en slik reform med så lite midler.
NSF Oslos fylkesleder, Line Orlund

0 Kommentarer

Annonse
Annonse