fbpx Sykepleierstudentene mest stresset Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudentene mest stresset

I løpet av utdanningen blir sykepleierne stadig mer stresset. Men etter tre år i yrket er den psykiske helsen god.

Professor Per Nerdrum ved Høgskolen i Oslo og Akershus og hans kolleger har undersøkt psykisk stress blant studenter innen sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. De har målt ved studiestart, ved studieavslutning og når de har vært tre år i yrkespraksis.

– Sykepleierstudentene skiller seg ut. Målingene viser en klar økning av psykisk stress i løpet av utdanningen sammenliknet med de andre.

Nerdrum påpeker at sykepleierstudentene har det ekstra belastende under utdanningen, blant annet fordi de forholder seg til alvorlig syke og døende pasienter. De rapporterer også om dårligere studentmiljø og om et mindre forutsigbart utdanningsløp enn studentene på de to andre studiene.

Økt stress under utdanningen er også kjent fra annen forskning. Nytt i Nerdrums undersøkelse er at sykepleierne har det betydelig bedre når de har vært tre år i praksis:

– Særlig betyr det mye for bedringen å ha kollegaer som «ser» dem. Den umiddelbare tilbakemeldingen de kan få i arbeidet med pasientene betyr kanskje også mye.

– Vi har ikke funnet ut at sykepleierne tre år etter utdanning får et såkalt praksissjokk i klinikken. Tvert imot blir den psykiske helsen bedre når de begynner å jobbe med pasienter, sier Nerdrum, som underviser på det tverrfaglige masterstudiet i psykisk helsearbeid på Institutt for sykepleie. 

 

 

 

Særlig betyr det mye for bedringen å ha kollegaer som ser dem.
Per Nerdrum, professor

0 Kommentarer

Annonse
Annonse