fbpx - Hva kan sykepleiere gjøre for at eldre homofile ikke går inn i skapet igjen? Hopp til hovedinnhold

- Hva kan sykepleiere gjøre for at eldre homofile ikke går inn i skapet igjen?

Her er fire svar.

 

Tor Engevik

Leder i NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

- Utgangspunktet må være at alle skal behandles likt og med samme verdighet. Hvis homofile og lesbiske opplever diskriminering av sin seksualitet i sykehjem, må temaet settes på agendaen. Holdningsskapende arbeid må inn i undervisningsplanen, både i sykepleiestudiene og i de andre helsefagene. I tillegg til å arbeide med kunnskap og holdninger, må sykehjemmene utarbeide handlingsplaner som sikrer og legger til rette for homofilt og lesbisk samliv på sykehjemmet.

 

Walter Heidkampf

Prosjektleder i Helseutvalget

- Sykepleiere må tørre å spørre. I tillegg er bevissthet knyttet til det at eldre kan ha et homofilt forhold viktig. Det skader ikke å spørre rett ut heller, dersom man som sykepleier er i tvil om den eldres legning. Begynn med å spørre deg selv: Hva er grunnen til at jeg vil vite?

 

Bård Nylund

Leder i Landsforeningen for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner

- Kunnskap om seksuelle minoriteter er helt fraværende på utdanningen, så de kan sende meg en e-post på bard@llh.no for å gjøre en avtale om at en av våre ansatte i Rosa Kompetanse kommer og holder et kurs.

 

Guro-Marie Eiken

Avansert geriatrisk sykepleier, Nøtterøy kommune, Sykepleieklinikken og hjemmetjenesten 

- Om pasienten er homofil, lesbisk, muslim eller ortodoks jøde så er det en del av yrkesutøvelsen til sykepleiere å møte ham eller henne med respekt. Det står i yrkesetiske retningslinjer, som gir føringer for hvordan vi gjør jobben vår. Pasienter skal møtes med respekt og åpenhet enten vi kommer hjem til dem eller møter dem på sykehjem eller sykehus.

Les også: