fbpx Lever godt etter brannskaden Hopp til hovedinnhold

Lever godt etter brannskaden

– Helsen blir dårligere, men brannskadde er like fornøyde med livet som folk flest, sier forsker Asgjerd Moi.

Asgjerd Moi begynte på brannskadeavdelingen som intensivsykepleier i 1991.

– Når pasientene reiste fra avdelingen, hadde vi sykepleiere lite kontakt med dem etterpå. Jeg lurte ofte på hvordan det gikk.

Det ble starten på hovedoppgave og videre forskning om brannskaddes livskvalitet. Hennes hovedfunn er at brannskadde har redusert helse sammenliknet med befolkningen ellers.

– Men de er like tilfredse med livet som andre, sier Moi, som er førsteamanuensis på Høgskolen i Bergen med bistilling på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus.

– På hvilken måte er helsen redusert?

– Vanskene viser seg ved komplekse aktiviteter både i arbeid og fritid. Å bære og springe kan være vanskelig, men egenomsorg har de mindre problemer med.

Brannskadde er oftere uten arbeid enn andre.

– Arbeid kan kreve mye av den enkelte på mange plan. Samtidig er arbeid viktig for både helse og livskvalitet.

Les mer om brannskader

Husker lite
Da brannskaden plutselig skjedde, var de helt uforberedt.

– Mange husker lite fra starten av sykehusoppholdet, eller har forvrengte minner på grunn av intensivdelirium. Dagboken sykepleierne skriver under oppholdet, har hjulpet dem med å fylle i tapte minner, forteller Moi.

Hun påpeker at overgangene er vanskelige, for eksempel når pasienten flytter fra brannskadeavdelingen til sengepost, eller reiser hjem.

– Pasientene er slitne når de drar. Familiene er også slitne, og tiden etterpå er krevende. Fortsatt gjenstår mye stell og pleie av huden. Vi må vise omsorg for hele familien. Mange føler seg sluppet ut i intet, understreker hun.

– Hvordan endrer de seg etter ulykken?

– Brannskadde opplever vanligvis både problemer og vekst. De kan føle takknemlighet for å ha overlevd og for hjelpen de har fått. De strekker seg. De får troen på egen styrke. Noen verdsetter nære relasjoner mer enn tidligere.

Flere sier at de forstår bedre andre som har det vanskelig, og de får mer lyst til å hjelpe andre. Moi mener dette kan være posttraumatisk vekst.

– De tenker: «Når skaden først skjedde, så har jeg lært mye av det.» For helsepersonell er det viktig å formidle begge deler: «Ja, skaden medfører plager, men det kan også komme noe positivt ut av det.»

Skjuler ikke sår
Smerte, kløe, temperaturintoleranse, søvnvansker og posttraumatisk stress er vanlige symptomer etter en brannskade. I tillegg kan mangel på energi føles særlig utfordrende.

De som har hatt dype brannskader, som lever alene, er uten arbeid og har kronisk sykdom har dårligst helse.

– Annen sykdom påvirker dem ofte mer enn brannskaden – så lenge brannsårene heles.

Ved siste kartlegging i 2013 fant Moi ut at de brannskaddes helsetilstand var stabil siden forrige undersøkelse, og at de var mer tilfreds med livet.

– De hadde det bedre på jobb og var mer tilfreds med å kunne hjelpe andre og med fritidsaktiviteter.

Moi spurte også om de skjuler brannskadearrene med klær.

– Flertallet skjuler dem ikke. Det kan tolkes som at de har et greit forhold til den brannskadde kroppen.

Ulikt syn på arrene
Moi understreker at folk har svært forskjellig syn på hvor viktig utseendet er.

– Det må vi respektere. For noen er det lille arret et kjempeproblem. Andre orker ikke flere operasjoner, selv om de blir forespeilet muligheten.

– Har du funnet kjønnsforskjeller?

– Kvinnene oppgir litt lavere livskvalitet enn menn, men disse kjønnsforskjellene er vanlig ellers også. I litteraturen spekuleres det på om ansiktsskader påvirker kvinner i større grad enn menn. For hele gruppen fant vi at ansiktsskader påvirker den mentale helsen. Det er for øvrig langt færre kvinner enn menn som skader seg i det hele tatt.

– Hva vil du formidle til en ny pasient?

– Etter store skader vil du møte store utfordringer, avhengig av hvor skaden sitter og opplevelsene du har hatt. Du må være forberedt på at veien tilbake ofte tar lengre tid enn du hadde tenkt. Likevel er det gode utsikter til å ha et godt liv. •

Fakta: Livet etter brannskaden

Asgjerd Moi har i mange år forsket om livskvalitet hos brannskadde, blant annet i sin doktorgradsavhandling.Hun har samlet inn både kvantitative og kvalitative data med spørreskjema og intervju av brannskadde personer. Spørreskjemaundersøkelsen er gjort to ganger, sist i 2013. Da var det gått mer enn ti år siden personene ble skadet.

  

Fakta: Forskningen viser

  • Brannskadde er oftere uten arbeid enn andre.
  • Overgangene er vanskelige – når de skifter avdeling eller reiser hjem.
  • Mange opplever posttraumatisk vekst; de er glad for å ha overlevd og får tro på egen styrke. Det kan forklare hvorfor brannskadde er like tilfredse med livet som andre, selv om de har større problemer med helsen.
  • Smerte, kløe, temperaturintoleranse og mangel på energi er vanlige symptomer etter en brannskade.
  • Flertallet skjuler ikke sårene.
  • Ansiktsskader påvirker kvinner i større grad enn menn.
 

 

 

Mange har forvrengte minner på grunn av intensivdelirium.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse