fbpx Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget Hopp til hovedinnhold

Økonomi­professor skal lede arbeidstids­utvalget

Arbeidstidsutvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal se på dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være behovet i framtida, og gi anbefalinger for å møte dette.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe har store forhåpninger til utvalget. Hun mener endringer i arbeidstidsreguleringene kan være avgjørende for å pense arbeidskraft dit den vil trenges i framtida.

– Det handler om å skape attraktive arbeidsplasser, og arbeidstidsregulering har ganske mye med det å gjøre. For de aller fleste er tid en knapp faktor, og ens muligheter til å fordele tida mellom jobb og fritid er derfor veldig viktig, ifølge Ulltveit-Moe.

I 2025 vil det være behov for 90 000 flere faglærte i arbeidslivet ifølge Arbeidsdepartementet.

 

Overordnede problemstillinger

Før sommeren sendte regjeringen ut på høring forslag til endringer i arbeidstidsbestemmelsene, blant annet økt adgang til å ansette midlertidig. Her er høringsfristen 25. september. Når det gjelder de andre forslagene til endring av arbeidsmiljøloven er høringsfristen 9. oktober

Arbeidstidutvalget skal se på mer overordnede problemstillinger. I mandatet heter det blant annet at «Utvalget skal vurdere forholdet mellom lovregulering og regulering i tariffavtaler, samt behovet for forenkling av lovverk og lovfesting av rettspraksis.»

Ifølge arbeidsminister Robert Eriksson har regjeringen ikke planer om å sende ut forslag til endringer ut over dem som allerede er på høring.

– Når utvalget har levert sin sluttrapport innen utgangen av 2015, vil vi vurdere hvilke tiltak som er ønskelig å gjennomføre. Deretter sender vi forslagene ut på høring på normal måte, sier Eriksson.

– Hvilken type forslag har du høyest forventninger til?

– Hvordan vi bedre kan ta i bruk arbeidskraft framover. Ikke minst hvordan vi skal sikre god tilgang til kvalifiserte helsearbeidere og øvrige tjenesteytende næringer. Vi skal ha trygge regler, men innenfor dem øke fleksibiliteten så vi har et konkurransedyktig arbeidsliv. Jeg mener det er på høy tid med et slikt utvalg, mener Eriksson.

 

Arbeidstidsutvalgets medlemmer

Ingeborg Moen Borgerud, advokat, Berit Brandth, professor, Bjørg Børkje. Spesialsykepleier, Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Jon Erik Dølvik, dr.philos. i sosiologi, Henning Harborg, advokat, Steinar Holden, professor, Torbjørn Hægeland, dr.polit. i samfunnsøkonomi, Pål Molander, direktør ved Stami og Oddbjørn Raaum, dr.polit. i sosialøkonomi.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse