fbpx - En dråpe i havet Hopp til hovedinnhold

- En dråpe i havet

Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler.

- 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.

Norske kommuner kan søke om å få ekstra penger til å styrke skolehelsetjenesten i videregående skole. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget pengene som Helsedirektoratet skal forvalte. Summen er på 10 millioner kroner. Søknadsfristen er satt til midten av september.


Veldig lite tiltak

Leder av Landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum, sier til Sykepleien at dette er en dråpe i havet for å bøte på de mangelfulle ressursene skolehelsetjenesten har.

- 10 millioner er ingenting, sier hun.

- Det er et veldig lite tiltak til en tjeneste med så store mangler. Dette blir veldig smått, sier Waldum.


På toppen

Helsesøsterlederen mener at dersom det skal kunne komme noe ut av disse pengene, må de gå til tiltak som er rettet til prosjekter som kommer på "toppen" av en tjeneste som allerede ivaretar de grunnleggende oppgavene til skolehelsetjenesten.

- Dersom pengene går til skoler som forsøker å bøte på et mangelfullt skolehelsetjenestetilbud, er disse pengene en dråpe i havet, sier hun.

10 millioner kroner gir litt i overkant av 15 helsesøsterårsverk dersom man regner 650 000 per årsverk.

- Norge har 428 kommuner. De fleste oppfyller i dag ikke den anbefalte minstenormen som Helsedirektoratet har satt. Da sier det seg selv at 10 millioner kroner monner lite, sier hun.


200 millioner

Den blå-blå regjeringen har lovet 200 millioner over neste års statsbudsjett for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Regjeringen har så langt sagt at de ikke vil øremerke pengene.

- Det må gjøres dersom politikerne vil at pengene skal brukes etter intensjonen, sier Waldum.


Hindre frafall

- Hvorfor har Helsedirektoratet gitt 10 millioner i tilleggsbevilgning?

- Det er stort behov for økte ressurser til denne tjenesten. Helsemyndighetene er opptatt av blant annet å hindre frafall i den videregående skolen og bedre tilgjengeligheten for elevene, svarer seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Elin Sæther, i en e-post til Sykepleien.

- 10 millioner vil gi rundt  15 helsesøsterårsverk, er det nok til at skolehelsetjenesten til videregående elver i norske kommuner blir styrket?

- Det er gitt 16 millioner i statsbudsjettet tidligere i 2014, så til sammen blir det altså 26 millioner til denne tjenesten i 2014, svarer Sæther.

26 millioner vil gi rundt 40 årsverk.

- Er det nok til å styrke tjenesten?

Vi har nok ikke helt oversikten over hvor stort behovet er. Særlig gjelder dette for personelldelen, fordi KOSTRA-statistikken slår sammen kategoriene helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi jobber med å få splittet dette opp, svarer Sæther.

- Vi har også data fra tilsyn med tjenesten som viser mangler, videre rapporterer kommunene på tilskudd gitt tidligere år, slik at vi har en del informasjon om dette samlet, sier hun.


Kriterier for å få penger

Kommuner som søker om å få penger, må i søknaden gjøre rede for levekårsutfordringene i kommunen, hvordan pengene kan bidra til måloppnåelse og søknaden må beskrive det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.

- Kommunene kan også få informasjon via våre nettsider, og vi har en kontaktperson i Helsedirektoratet som gir informasjon både via mail og telefon. Vi har også gitt fylkesmannen informasjon om dette tilskuddet, slik at han kan informere videre til kommunene, sier Sæther.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse