fbpx Sykepleiere mest utsatt for vold Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere mest utsatt for vold

Sykepleiere er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold på jobb. Det anslås at dette gjelder to av ti sykepleiere.

Det kommer fram i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø til Statistisk sentralbyrå fra 2009 (SSB).

I 2009 oppgir 4 prosent av alle sysselsatte at de er blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene. 3 prosent har blitt utsatt for trusler om vold. Kvinner er mer utsatt enn menn, både for vold og trusler.

Sykepleiere er en utsatt gruppe, både for trusler og vold. Hele to av ti sykepleiere svarer i 2009 at de er blitt utsatt for vold i løpet av de siste tolv månedene. Salgs- og serviceyrker er også særlig utsatte; en av ti oppgir å ha blitt utsatt for vold i løpet av de siste tolv månedene.

– Det er skremmende høye tall og er et problem det ikke blir tatt nok tak i, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund i en kommentar til Stavanger Aftenblad.

Ifølge By er vold på arbeidsplassen, sammen med nakke- og ryggskader, den vanligste årsaken til at sykepleiere blir uføretrygdet.

Hun etterlyser også bedre faktagrunnlag om omfanget av vold mot ansatte i helsevesenet. Selv om sykehusene internt rapporterer slike tall, finnes det ingen samlet nasjonal oversikt.

Undersøkelsen til SSB ble sist gjort i 2009. Siden da er det mye som tyder på at omfanget har økt, ifølge avisen.

Les: Vold og trusler om vold i offentlig sektor

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse