fbpx Skolehelsetjeneste gir god avkasting Hopp til hovedinnhold

Skolehelsetjeneste gir god avkasting

For hver dollar som investeres i skolehelsetjenesten sparer samfunnet mer enn to dollar ifølge ny amerikansk studie.

Studien «Cost-Benefit Study of School Nursing Services» som omfatter 477 163 elever ved 933 skoler i USA, viser at det er økonomisk lønnsomt å investere i heltidsansatte sykepleiere i skolehelsetjenesten. Forskerne bak studien har beregnet at for hver dollar investert i skolehelsetjenesten, vil redusere andre samfunnsutgifter med 2,2 dollar.

– Resultatene av denne studien tyder på at fra et samfunnsperspektiv, kan fordelene ved å opprette skolehelsetjeneste overstige kostnadene for disse tjenestene, sier Li Yan Wang til Reuters Health. Hun har ledet forskningen ved Centers for Disease Control and Prevention’s Division of Adolescent and School Health in Atlanta, Georgia.

 

Tapt arbeidstid

Forskerne har sammenlignet penger brukt på heltidsansatte helsesøstre i skolehelsetjenesten og hva dette gir av reduserte utgifter ved færre legebesøk og tapt arbeidstid for foreldre og lærere.

For 22 prosedyrer, fra testing av blodsukker til å administrere fysisk terapi, har forskerne beregnet hvor mye det ville koste å gå til en klinikk eller sykehus for å få gjort det samme.

For å måle tapt lønn for foreldre har de registrert tiden foreldrene måtte ta fri, samt hvor ofte de måtte komme til skolen for å hjelpe barna med å ta sine reseptbelagte medisiner, fordi ingen sykepleier var tilgjengelig.

For å vurdere lærernes produktivitet, viser de til en tidligere studie «Teacher time spent on student health issues and school nurse presence» hvor man fant at lærerne tilbrakte 20 færre minutter per dag med elevene enn hvis det hadde vært ansatt sykepleier.

 

Mye å spare

Kostnadene ved å ansette sykepleiere til å gi disse elevene skolehelsetjeneste er beregnet til 79 millioner dollar. Hvis den samme omsorgen skulle gis utenfor skolen ville den ha kostet 20 millioner dollar. l tillegg, hvis det ikke var ansatt sykepleier, ville tapt produktivitet blant foreldre vært 28,1 millioner dollar og lærernes reduserte produktivitet ville utgjort hele 129,1 millioner dollar.

Les: JAMA Pediatrics publisert 19. mai 2014

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse