fbpx Hjelp av Mamma Mia Hopp til hovedinnhold

Hjelp av Mamma Mia

Flere tusen spedbarnsmødre sliter med psykiske plager. Kan «Mamma Mia» fremme trygghet, støtte og trivsel under graviditet og etter fødsel?

Svangerskapet og tiden etter fødsel innebærer for mange sterke følelser av både glede, spenning, engstelse og ambivalens. For noen blir «det største som kan hende i livet» – å få et barn – en større belastning enn de klarer å takle.

Norske screeningundersøkelser viser at mellom 10 og 15 prosent av kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Med nærmere 60 000 fødsler i Norge årlig, betyr det at 6 000 til 9 000 spedbarnsmødre til enhver tid har psykiske plager.

 

Mamma Mia

  « Mamma Mia» er et web-basert program rettet mot gravide og nybakte mødre. Programmet er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Programmet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og utviklet av blant annet spesialister på spedbarns psykisk helse, helsesøstre og jordmødre.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse ( RBUP) forsker på det første nettbaserte universalforebyggende tiltaket i sitt slag i Norge, et lett tilgjengelig selvhjelpsprogram som skal gjøre barseltiden enklere for vordende mødre.

– Vi snakker om en av de viktigste periodene for utvikling av gode relasjoner mellom barn og mor, forteller postdoktor Filip Drozd ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse på (RBUP).

 

Evaluere tilbudet

Programmet «Mamma Mia» er spredt over 44 uker, og Internett er valgt som medium fordi det er her eundt 80 prosent av gravide kvinner leter etter informasjon om svangerskap og graviditet.

I første omgang skal programmet testes ut blant en gruppe på 1 500 blivende mødre. Alle gravide (over 18 år) som kommer til svangerskapskontroll og som er opp til 25 uker på vei, kan delta i denne studien.

Kan du tenke deg å delta i studien? Klikk HER for mer informasjon.

Resultatene skal sammenliknes med tradisjonell oppfølging fra blant annet helsestasjon og sykehus.

N.K.S. eier og har gjennom flere år støttet utviklingen av det web-baserte programmet «Mamma Mia» økonomisk. Post doktor Silje Marie Haga og post doktor Filip Drozd står nå for evalueringen av programmet. Haga med midler fra Forskningsrådet og Drozd med midler til sin post doktor fra N.K.S.

 

Les: Avdekket fødselsdepresjon

Les: Svangerskapsomsorg og forebygging av depresjon

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse