fbpx – En myte at sykepleierne er skeptiske Hopp til hovedinnhold

– En myte at sykepleierne er skeptiske

– Det beste med ny teknologi er mulighetene for å yte bedre sykepleie, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hva er den største utfordringer omsorgsteknologi skaper for sykepleiere?

– For det første tilstrekkelig kompetanse, både når det gjelder bestillerkompetanse i virksomhetene og tilstrekkelig brukskompetanse hos personell og pasienter/pårørende, sier Eli Gunhild By.

Utfordring nummer to er ifølge forbundslederen at organiseringen av virksomheten tilpasses de nye teknologiske virkemidlene. Teknologien og elektronikken må også være integrert med andre systemer.

– For det tredje må implementering og bruk av teknologi involvere brukerne, sier hun.


Myte

– Hvilke nye muligheter skaper velferdssteknologi for sykepleiere?

– Det kan være alarmordninger, GPS, smarthusteknologi eller andre ting som blant annet kan gi pasientene større mestringsfølelse, økt trygghet og selvstendighet. Sykepleiere vil kunne omprioritere tiden til de som trenger mer helsehjelp og sykepleie enn det de får i dag, sier hun.

– Hvilke råd vil NSF gi til sykepleiere som er skeptisk til nye teknologiske hjelpemidler i pasientbehandlingen?

– Det er nok i stor grad en myte at sykepleiere er skeptiske til teknologien. Likevel: Vårt råd til teknologiskeptiske sykepleiere er å se på teknologien som en mulighet, ikke som en trussel. Tenk på bilen og telefonen som teknologi – hvilken nytte dette har for kvaliteten på tjenestene. Men det er svært viktig at sykepleiere involverer seg og er aktive i valg av konkret teknologi for den enkelte pasient.


Individuelle behov

– Hva er det smart å være skeptisk til av ny teknologi som skal brukes i pasientbehandling?

– Det er grunn til å være skeptisk hvis teknologer og økonomer får enerett på å bestemme hva slags teknologi som skal brukes når. Vi ønsker ikke løsninger av typen: «Alle demente sin GPS-sender», som det sto referert til i pressen nylig. Implementering og bruk av teknologi må være basert på individuelle vurderinger overfor den enkelte pasient og dennes behov, understreker By.

– Det beste med ny teknologi er mulighetene for å yte bedre sykepleie. I tillegg kan sykepleiere få en bedre og mer spennende arbeidshverdag.

LES:Tema om teknologi og helse

LES: Forskningsrådets kronikk: Enklerer hverdag for sykepleiere og pasienter
Tenk på bilen og telefonen som teknologi. Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse