fbpx Vil fjerne minstekrav til tid i praksis Hopp til hovedinnhold
Sykepleierutdanning:

Vil fjerne minstekrav til tid i praksis

Sykepleierutdanningens bestemmelser om tidsangivelser av praksisperiodenes lengde bør avskaffes, mener Universitets- og høgskolerådet. NSF ber departementet avvise forslaget.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet et forslag til endring i forskrift til rammeplan for sykepleierutdanningen når det gjelder krav til organisering av praksisperioder. Bakgrunnen for dette er at flere medlemmer i Nasjonalt råd for helse- og sosialutdanning (NRHS) uttrykker misnøye med bestemmelsene som regulerer praksisstudiene i sykepleierutdanningen. Det gjelder særlig bestemmelsene som angir varighet på de ulike praksisperiodene i spesialisthelsetjenesten innen medisin, spesialisthelsetjenesten innen kirurgi, psykisk helsearbeid og psykiatri, eldreomsorg og geriatri, og hjemmesykepleie.

 

Ønsker ny forskrift

UHR oppfatter nåværende bestemmelser som en begrensning med tanke på å endre praksisstudiene slik at disse er i tråd med dagens organisering av helsetjenesten og intensjonene i Samhandlingsreformen. Dette krever en tyngdeforskyvning av praksisstudiene fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, hvilket ikke lar seg gjøre innenfor den gjeldende rammeplanen mener UHR.

Anbefalingen er å avskaffe bestemmelsene i «Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning» når det gjelder lengden på de fem praksisperiodene. Det vil ifølge UHR øke utdanningsinstitusjonenes mulighet til bedre å utnytte tiden i praksis og finne relevante arenaer for læring i praksisfeltet.

 

NSF avviser forslaget

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ber departementet avvise UHRs endringsforslag til ny forskrift.

Sykepleierutdanningen har i dag forskriftsfestet 50 uker praksisstudier i direkte kontakt med pasienter og pårørende. Minstekravet er 6 uker innen medisin og 6 uker innen kirurgi. Hvis psykiatri avholdes i spesialisthelsetjenesten er minstekravet 8 uker.

NSF mener dagens minstekrav er fleksible og åpner for at praksis kan knyttes til andre arenaer en sengeposter innen spesialisthelsetjenesten. Dagens minstekrav åpner for en fordeling hvor kommunehelsetjenesten kan ha 36 uker av den totale summen på 50 uker. Det skulle være tilstrekkelig, skriver NSF i et innspill til departementet.

NSF stiller samtidig spørsmål ved om læringsgrunnlaget kan dekkes av kommunehelsetjenesten på samme måte som spesialisthelsetjenesten. «Det er tvilsomt, selv med fremtidens oppgave- og ansvarsfordeling. Ansvaret for mer kompleks utredning og behandling vil fortsatt tillegges spesialisthelsetjenesten og må læres der» skriver NSF.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse