fbpx Videreutdanner til deltid Hopp til hovedinnhold

Videreutdanner til deltid

Sykepleieren ble oppfordret av arbeidsgiver til å ta videreutdanning mot to års arbeidsplikt. Ferdig utdannet ble hun tilbudt 45 prosent stilling. Sier hun nei vil det koste henne 200 000 kroner.

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Nordland, Laila Wilhelmsen, mener Nordlandssykehuset driver moderne slaveri.

Sykepleier Jeanette Andreassen sa, etter oppfordring fra arbeidsgiver Nordlandssykehuset høsten 2012, ja til stipend og permisjon for å ta videreutdanning i barnesykepleie ved Universitetet i Nordland, med bindingstid i to år. Ferdig utdannet ble hun tilbudt 45 prosent fast stilling som spesialsykepleier ved nyfødtintensiv avdeling. Sammen med vikariater fikk hun til sammen 80 prosent stilling.

Hvis Andreassen slutter før to år er gått, må hun betale tilbake deler av stipendet.

– Det dreier seg om å betale tilbake rundt 200 000 kroner i stipend. Det har jeg ikke råd til. Jeg har regnet ut at jeg tapte 300 000 kroner i lønn det halvannet år jeg gikk på universitetet. I tillegg måtte jeg ta et studielån for å klare meg, sier hun til Avisa Nordland. Hun mener det blir feil å kreve arbeidsplikt når sykehuset ikke tilbyr full stilling.

I tillegg ble hun utmeldt av Kommunal Landspensjonskasse, og mistet rettigheter til sykelønn i tiden hun studerte.

 

Moderne slaveri

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Nordland, Laila Wilhelmsen, kaller det moderne slaveri.

– For å klare sine økonomiske forpliktelser er hun altså avhengig av å være tilgjengelig for sin arbeidsgiver døgnet rundt, hun må altså shoppe vakter. Dette vil jeg betegne som moderne slaveri, sier Wilhelmsen til Avisa Nordland.

Wilhelmsen lurer på hvordan Nordlandssykehuset har tenkt å rekruttere sykepleiere til spesialutdanning under denne type vilkår.

Ifølge NSFs foretakstillitsvalgt Merete Lian i Nordlandssykehuset var det fem sykepleiere som tok samme utdanning, uten at noen fikk fulle stillinger i etterkant.

For Jeanette Andreassen er arbeidshverdagen blitt uforutsigbar.

– Jeg må jobbe ekstravakter for å klare meg, og være tilgjengelig for arbeidsgiver. Det var ikke dette jeg hadde sett for meg, sier hun

 

Ikke lovet full stilling

– Det stemmer ikke at Jeanette Andreassen fikk løfte om full stilling, sier HR-sjef i Nordlandssykehuset, Liss Eberg til Avisa Nordland.

– I snitt har samtlige som jobber ved avdelingen 75 prosent stilling. Det stemmer at enkelte ønsker økt stillingsbrøk og avdelingen jobber med å innfri dette. Andreassen fikk etter videreutdanning økt sin faste stillingsbrøk med 20 prosent, og fikk vikariat opp til 80 prosent stilling, sier Eberg. Hun beklager at avdelingen ikke kan tilby større stillingsandel.

Da Andreassen startet på utdanningen ble hun forespeilet at hun ville bli prioritert til faste nye stillinger etter endt utdanning.

Det var kanskje naivt å ikke ha en skriftlig avtale, sier hun nå.

 

Ok for helseministeren

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, sendte skriftlig spørsmål til helseministeren om saken. Han ville høre helseministerens mening.

Saken dreier seg om mulighet for heltidsstillinger framfor deltidsstillinger, den dreier seg om å sikre flere spesialsykepleiere til norske sykehus og den dreier seg om hva som er god arbeidsgiverpolitikk på den enkelte arbeidsplass. Hva vil statsråden gjøre overfor sykehusene som opptrer på denne måten overfor sine ansatte?

Helseminister Bent Høie fant ingen grunn til å foreta seg noe. Nordlandssykehuset hadde fulgt bestemmelsen i arbeidsmiljølover § 12-11 om permisjon til etterutdanning.

Han svarte videre at en eventuell automatisk rett til å få utvidet stillingsprosent ville medføre at arbeidsgiver vil kunne få mer arbeidskraft enn det som det er behov for, og som virksomheten har økonomi til.

– Det er et faktum at den aktuelle sykepleier nå har fått 45 prosent fast stilling pluss 35 prosent vikariat, totalt 80 prosent stilling. At sykepleieren har fått utvidet sin stillingsprosent etter videreutdanningen viser at sykehuset har behov for at sykepleierne tar etterutdanning for å ivareta sykehusets behov for spesialkompetanse, ifølge Bent Høie.

Her kan du lese spørsmålet fra Torgeir Micaelsen (Ap) og svaret fra statsråd Bent Høie (H) i sin helhet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse