fbpx NSF vil ha «den gode turnus» Hopp til hovedinnhold

NSF vil ha «den gode turnus»

NSF er positive til å prøve ut karmøyturnusen, men ønsker den ikke som mal.

LES OGSÅ:- Mindre stress med langvakter

Normalarbeidsdagen bør være åtte timer, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

NSF har fått stadig flere avtaler om utvidet arbeidstid per dag/uke. Fra 2007 til i dag har forbundet sentralt inngått 347 slike avtaler fordelt på flere tariffområder, men flest i Spekter og KS.

Avtalene har svært ulikt innhold og varighet. I Norge er det kun Finnsnes omsorgssenter i Lenvik kommune som i 2011 inngikk en liknende avtale med NSF som Vea sykehjem på Karmøy. Her har de langvakter inntil 13 timer, tre-fire dager i strekk og syv dager fri mellom.

NSF har også inngått flere avtaler om langvakter ved ulike boenheter/bofellesskap for psykisk utviklingshemmete. Ofte er disse ordninger som også inneholder passiv tjeneste, såkalt vakt på vaktrom.

– De siste årene har vi fått flere avtaler om langvakter kun i helger både ved enkelte sykehjemsavdelinger og sykehusavdelinger, sier Eli Gunhild By.

– Det virker som om Fagforbundet er strengere enn NSF med å godkjenne langvakter?

– Det er kanskje fordi de i stedet sier ja til oftere helgejobbing. Våre medlemmer ønsker ikke å arbeide oftere enn hver tredje helg, da de opplever det som ekstra belastende i turnuser som fra før har mye ubekvem arbeidstid.

Den nye regjeringen har varslet oppmykning av arbeidsmiljølovens bestemmelser på arbeidstidsområdet, men NSF ser ikke behov for det.

– Vi ønsker ikke at ordninger med langvakter skal avtales lokalt. De lokale parter kjenner ofte ikke til lovverket og forskningen godt nok, dessuten kan de tillitsvalgte lettere bli presset. I NSF sentralt har vi høy kompetanse i å vurdere ulike arbeidstidsordninger, sier By.

NSF har definert «den gode turnus» basert på forskning. Elementene her er:

*Ansatte skal medvirke i utforming av turnusplaner.

*Unngå lange vakter og sterk konsentrasjon av arbeidstiden.

*Minimum 11 timers fri mellom vaktene.

*Begrensning av de negative effektene ved nattarbeid.

*Vaktrotasjon med klokken.

*Flest mulig helger fri.

*Avvikling av spisepauser.

Vi ønsker ikke at ordninger med langvakter skal avtales lokalt. Eli Gunhild By, leder Norsk Sykepleierforbund

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse