fbpx Spekter ikke overrasket Hopp til hovedinnhold

Spekter ikke overrasket

NSF fikk ikke medhold i Arbeidsretten om at arbeid hver tredje helg er tariffestet ved Ahus. Om det vil få konsekvenser i fremtidige forhandlinger, er usikkert.

- Er dere overrasket over dommen?

- Nei, det er vi ikke, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Hva dommen i praksis vil bety for landets sykepleiere, er Bratten usikker på.

- Dommen er omfattende og juridisk krevende. Vi har ikke full oversikt over innholdet før om en ukes tid, sier hun.

- Kan sykepleierne risikere å jobbe oftere enn hver tredje helg etter denne dommen?

- Dommen slår fast at NSF brøt fredsplikten. De fikk heller ikke medhold i Arbeidsretten om at arbeid kun hver tredje helg er tariffestet ved Ahus. Ut over det, ønsker jeg ikke å si noe før vi har fått satt oss ordentlig inn i dommen, sier Bratten.

Eli Gunhild By sier NSF tar dommen til etterretning. 

- Dommen slår fast at det ikke pågår noen arbeidskamp. Om det er grunnlag for å se nærmere på mer generelle forhold i dommen har NSF ennå ikke tatt stilling til, sier hun.

LES: Hele dommen


Fredplikten

Eli Gunhild By er enig i at dommen er omfattende. Heller ikke NSF har full oversikt over innholdet. Men hun ønsker å berolige sykepleiere som frykter at de nå må jobbe oftere enn hver tredje helg.

- Vi er kun dømt for brudd på fredsplikten. Opphavet til konflikten var ubalansen mellom oppgaver og ressurser ved Ahus og hvordan sykehuset ville løse dem. Det utløste en konflikt mellom arbeidsgiver og NSF som førte til at Spekter stevnet oss inn for Arbeidsretten for brudd på fredsplikten. Arbeid oftere enn hver tredje helg er ikke en del av dommen, sier hun.


Vil fortsatt kjempe mot ubalanse

Eli Gunhild By sier NSF vil fortsette å kjempe for at ressurser og oppgaver står i forhold til hverandre.

- I videre forhandlinger tar vi med oss fakta om at 98 prosent av sykepleierne som jobber tredelt turnus, jobber hver tredje helg eller sjeldnere. Det er status, sier Eli Gunhild By.

Spekter ønsker å invitere NSF til dialog for å diskutere hvordan partene på best mulig måte kan ivareta gode arbeidstidsordninger for sykepleiere samtidig som pasientenes sikkerhet ivaretas.

Eli Gunhild By er positiv til Anne-Kari Brattens invitasjon.

- Vi er alltid positiv til å ha en god dialog med arbeidsgivere, også Spekter, sier hun.

LES: NSF tapte i Arbeidsretten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse