fbpx Helse- og omsorg en papirmølle Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorg en papirmølle

ENIG: Helseminister Bent Høie varsler en gjennomgang av ikt-organiseringen i helse- og omsorgssektoren. (Foto: Riksrevisjonen)

Kommunikasjon mellom helseforetak, kommuner og legekontor skjer fortsatt stort sett på papir, melder Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen la i dag fremen rapoprt om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren.
Resultatet viser at det meste fremdeles skjer på papir.

- Årsaken er at tekniske løsninger for å kunne avvikle sending av papir, ikke er utviklet eller tatt i bruk av alle aktørene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Langt fra papirløst

Den elektroniske samhandlingen er kommet klart lengst mellom helseforetak og legekontor.

– Det gjenstår en betydelig innsats for å nå Stortingets mål om at alle aktørene skal ha kommet i gang med meldingsutveksling innen utgangen av 2014, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
 
Hovedfunn

Det er særlig tre overordnede forhold som medfører fortsatt bruk av papir:

  • nødvendige meldingsstandarder er ikke utviklet
  • adressering av meldinger fungerer ikke tilfredsstillende
  • allerede utviklede tekniske løsninger er ikke tatt i bruk eller benyttes ikke i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur

Lite effektivt

Bruk av papir og doble rutiner gjør kommunikasjonen lite effektiv.

- Tekniske løsninger som allerede er utviklet, er ikke tatt i bruk av alle aktørene eller de benyttes ikke i tråd med forutsetningene. Dette er viktige årsaker til fortsatt bruk av papir i meldingsutvekslingen, sier Foss.

Adresseregisteret fungerer heller ikke godt nok. Noe som ifølge riksrevisoren er viktig for at meldinger skal nå riktig mottaker, og for at pasientinformasjonen er godt nok sikret.


Ikke god nok styring

Riksrevisjonens rapport viser at Helse- og omsorgsdepartementets styring og virkemiddelbruk ikke er god nok. 

– For å sikre standardiserte løsninger, framdrift i innføringen av elektronisk meldingsutveksling og legge til rette for avvikling av papirrutiner, må nå tekniske mangler og svakheter utvikles og utbedres, sier Per-Kristian Foss.

Helseminister Bent Høie er langt på vei enig med Riksrevisjonens merknader og varsler en gjennomgang av ikt-organiseringen i helse- og omsorgssektoren.

For å nå Stortingets mål anbefaler Riksrevisjonen at:

  • Helse- og omsorgsdepartementet bør styrke den samlede virkemiddelbruken for å bidra til å sikre framdrift i arbeidet, og utvikling og bruk av standardiserte tekniske løsninger. Gjennom virkemiddelbruken bør departementet bidra til at kommuner og legekontorer har tilstrekkelig insentiver til å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling i tråd med Stortingets forutsetninger om sikker og effektiv samhandling.
  • Helsedirektoratet bør sørge for å utvikle alle nødvendige nasjonale standarder for elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor.
  • Norsk Helsenett SF bør styrke innsatsen ytterligere for å forbedre Adresseregisteret slik at det så snart som mulig blir et velfungerende register for aktørene.
  • De regionale helseforetakene bør sørge for at utviklede tekniske løsninger blir innført og tatt i bruk ved alle underliggende helseforetak, slik at andre aktører som ønsker å etablere elektronisk meldingsutveksling, ikke må vente på helseforetakene.

Les hele rapporten

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.