Satser på forskning

De neste årene skal NSF jobbe hardt for at politikere og helseledere skjønner at sykepleieforsking er noe de bør satse på.

Sykepleieforskning er en voksende disiplin. Stadig flere tar doktorgrader. I løpet av de siste ti årene har det vært avholdt mer enn 160 disputaser av sykepleiere ved 3 av de 4 største universitetene i Norge, ifølge NSF. 

- Fra 2000 til 2012 avla 52 sykepleiere sin doktorgrad bare i Bergen, sier Eli Gunhild By.


TTT: Ting Tar Tid

Ifølge forbundslederen tar det tid å bygge opp sterke og store forskningsmiljøer.

- Det er som fint murerarbeid, man legger stein på stein, sier hun.

I Sykepleiens tema om sykepleieforskning, blir det blant annet sagt at sykepleierne taper i kampen om forskningsmidlene og at søknadene er for dårlige.

- Sykepleieren har ut fra sine problemstillinger ofte valgt å bruke kvalitativ forskningsmetode – noe som har fått større anerkjennelse de senere årene. Det har også vært en utfordring at få sykepleiere har sittet i tildelingskomiteer for forskningsmidler, sier hun.

I årene fremover er forsking en av NSFs sju satsningsområder.

- Vi har utarbeidet en egen politisk plattform med fire hovedpunkter som vi skal jobbe med i årene fremover, sier hun. (se også faktaboks nederst)

LES: Sykepleiens tema om forskning

 

Forutsetning for god pleie

Ettersom sykepleieforskning er et «ungt» forskningsområde, mener Eli Gunhild By det er feil å si at mye av forskningen er bortkastet.

Vi må legge et grundig fundament som vi kan bygge på. All forskning vil ikke gi direkte utbytte for pasienten, men det betyr ikke at forskningen ikke er viktig. Å bygge opp sterke forskningsmiljøer er noe legene har brukt lang tid på å bygge opp, sier hun.

I tillegg mener NSF det skaper det problemer for sykepleieforskere at det er få sykepleiere som sitter i fordelingsutvalg for forskningsmidler.

- Selv blant de beste medisinske forskerne er det lotteri om de får penger til prosjekter eller ikke, sier hun.

By sier at dersom pasienter, pårørende og brukere skal sikres den beste helse- og omsorgstjeneste uavhengig av hvilken sykdom de lider av, er sykepleieforskning og bruk av forskningsresultater en forutsetning.

 

Mange utfordringer

Men hun legger ikke skjul på at det er noe utfordringer.

- Det er medisinen som har tradisjonene. Det kan derfor være vanskelig for sykepleiere å nå frem. Derfor er det viktig at vi samarbeider med andre forskningsmiljøer, sier By.

- Kan du gi eksempler på sykepleieforskning som er viktig for pasienter?

- Det er store forskningsmiljøer for sykepleie både i Oslo,  Bergen, Trondheim og Tromsø og flere er under utvikling. Her har de forsket på både viktige områder for pasienter som livskvalitet hos kreftpasienter, kartlegging og behandling av smerter, opplevelser og mestring i forhold til kroniske sykdommer som KOLS, Diabetes, demens, pasienter, samt pårørende belastninger og forebyggende tiltak. Intervensjonsstudier, der sykepleietilbud er utviklet og prioritert er i økning, sier By.

Hun legger til at sykepleier også deltar i flerfaglige studier og større forskningsmiljøer som gir mulighet for å vinne i kampen om forskningskroner.

 

Leve med sykdom

Eli Gunhild By har bitt seg merke helseminister Bent Høies sykehustale tidligere i år.

- Der sa han blant annet at god helse ikke nødvendigvis betyr fravær av sykdom, men å kunne leve med den på en best mulig måte. Dette er jo rett i kjerneområdet til sykepleierne, sier hun.

 

Snakke sammen

- Så hvordan løfte sykepleieforskningen?

- Selv om vi etter hvert har fått mange gode forskere som driver oss i riktig retning, kan vi alltid bli bedre, sier hun.

NSF vil i løpet av våren invitere noen av sykepleieprofessorene til et møte for å diskutere hvordan vi i NSF kan påvirke til beder rammebetingelser for sykepleieforskning.

- Sykepleietjenesten er den største personellressursen i helse og omsorgstjenesten og effektene av denne tjenesten bør i større grad enn i dag underlegges studier, sier hun.

 

Fakta om NSFs politiske forskningsplattform

Satsingsområder:

  • Skape gode rammebetingelser for sykepleieforskningen
  • Styrke forskningsmiljøer for sykepleiere, understøtte sykepleiens bidrag i tverrfaglig forskning.
  • Styrke forskning på sykepleierens kjerneområder, forskningsformidling
  • Økt bruk av sykepleieforskningen.

LES: NSF politiske forskningsplattform.