fbpx Dette bør det forskes på: Hopp til hovedinnhold

Dette bør det forskes på:

 Her er oversikt over kunnskapshull som trenger forskning.

Hvert år publiserer Kunnskapssenteret en oppsummering over kunnskapshull som de finner i sine systematiske oversikter og metodevurderinger. Kunnskapshullene er langt på vei de samme fra år til år.

 

Kliniske kunnskapshull 2012:

  • Effekt av forebyggende tiltak og organisering av helsetjenester.
  • Norske studier på blant annet tvangsbruk, og antibiotikabehandling ved borreliose.
  • Effekt av langtids mekanisk ventilasjon for pasienter med svikt i sentral respirasjonsstyring.
  • Effekt av tidlig ultralyd på kvinnens beslutninger og psykiske helse.
  • Effekt av seksualterapeutiske intervensjoner.
  • Effekt av tverrfaglig behandling ved revmatiske sykdommer.
  • Endepunkter som pasienter mener er viktige bør rapporteres, og pasienter bør i større grad delta ved planlegging av forskning.
  • Det er et generelt behov for studier med god design, relevante og validerte endepunkter og tilstrekkelig lang oppfølgingstid.
  • Det er behov for studier som sammenlikner ulike tiltak med hverandre (comparativ effectiveness).

Les mer hos  Kunnskapssenteret.