fbpx Skremmes til å holde kjeft Hopp til hovedinnhold

Skremmes til å holde kjeft

Sykepleiere, lærere og politifolk tør ikke lenger si hva de mener. Sjefene deres blir stadig mer opptatt av å legge hindringer i veien for ytringsfriheten.

Det viser en undersøkelse Redaktørforeningen har gjennomført, og som vil bli presentert på debattmøte seinere i dag. Av undersøkelsen «Ytringsfrihet for offentlig ansatte i Oslo og Akershus» går det blant annet fram at

* 41,4 prosent av de spurte opplever at den administrative ledelsens krav til lojalitet er blitt strengere de siste årene,

* 52,7 prosent opplyser at de har vegret seg fra å delta i den offentlige debatten.

– Nye informasjonsreglementer som legger kraftige bånd på hva ansatte kan ytre seg om, er noe vi alle taper på. Viktige synspunkter kommer ikke frem. Når alle stemmer og synspunkter ikke blir hørt, kan det til syvende og sist føre til at det ikke er de riktige beslutningene som blir tatt, advarer Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening overfor Dagsavisen.

 

Maner til mot

Linda Lavik, som leder Norsk Sykepleierforbund (NSF) Buskerud, mener det er flere grunner til at ansatte vegrer seg for å snakke.

– For det første så har det sikkert noe å gjøre med at man er usikker på hva arbeidsgiveren mener. Samtidig tror jeg nok at veldig mange sykepleiere er redd for pasientene sine, og de er opptatt av at folk skal ha tillit til systemet, sier Lavik.

Hun mener sykepleierne har mye fornuftig å komme med i den offentlige debatten.

- Så i Buskerud oppfordrer vi flere til å melde seg inn i diskusjonene. Så lenge debatten er systemet, og ikke om personer og pasienter, så håper jeg flere vil delta.

 

Munnkurv

NSF-leder Eli Gunhild By bekrefter at det hun hører fra forbundets medlemmer, stemmer med funnene i undersøkelsen.

 – Munnkurv er blitt mer vanlig. Manglende åpenhetskultur er problematisk i et demokratisk samfunn. Sykepleiere tar opp saker for at det skal bli et best mulig tilbud til pasientene, og det er derfor viktig at vi ikke opplever å få munnkurv. Det er viktig å bruke de kanaler vi har internt, men det kan ikke hindre oss i å ha en åpenhetskultur både i sykehusene og i kommunene dersom vi ikke når fram. Manglende åpenhet kan gå utover kvaliteten i helsetjenesten og pasientsikkerheten, sier hun.

 

Fakta om undersøkelsen

Omfatter offentlig ansatte mellomledere i Oslo og Akershus.

Mellomlederne er valgt ut fordi dette er «en gruppe som har en kvalifisert mening om virksomhetens styrker og svakheter, og som i størst grad berøres av endringer i ytringsfrihetens rammer.»

Mellom 150 og 200 medlemmer i henholdsvis Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund, er intervjuet.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse