fbpx Får ikke leie ut vikarer Hopp til hovedinnhold

Får ikke leie ut vikarer

Foto: Matz Arnstrom
Nurse Partner Norge AS får ikke lenger leie ut vikarer etter at HINAS har avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos tre av fire kontrollerte vikarer.

Helseforetakenes Innkjøpsservice ( HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført revisjon av flere av vikarbyråene.

Revisjonen hos Nurse Partner Norge AS viser brudd på en rekke av reglene om arbeidstid for vikarene innleid fra vikarbyrået. Dette gjelder reglene om antall arbeidstimer per døgn, arbeidstid per uke, reglene om daglig og ukentlig hviletid og søndagsfri. Til sammen er det påvist ett eller flere brudd hos 76 prosent av de kontrollerte vikarene.

Manglene er så store at HINAS ikke aksepterer at vikarbyrået får levere nye vikarer før feilene er rettet opp. Oppdrag bestilt før 22. januar kan sluttføres, men Nurse Partner er pålagt å avvise alle nye bestillinger. Helseforetakene er informert om at vikarbyrået ikke vil svare på bestillinger. Dersom Nurse Partner tilbyr vikarer etter 22. januar anses dette som et så vesentlig mislighold at det gir grunnlag for heving av avtalen uten ytterligere varsel.

Det er satt en frist på fire uker til å dokumentere at tilstrekkelige effektive rutiner er etablert i tråd med kravene i rammeavtalen. HINAS vil foreta besøk for å få systemene og rutinene demonstrert. Dersom dette ikke er på plass vil rammeavtalen med Nurse Partner bli hevet uten ytterligere varsel.

Les: Nursepartner, Les: varsel om funn

 

Gjelder flere vikarbyrå

Også Rent-a-nurse Skandinavia AB har fått varsel om alvorlige funn. Revisjonen avdekket flere alvorlige brudd i forhold til rammeavtalens krav til kvalitetssikring av vikarer som tilbys. Det er også avdekket brudd mot reglene om arbeidstid blant åtte av 16 vikarer innleid fra Rent-a-nurse.

Mangel på kvalitetssikringssystemer utgjør en fare for at Rent-a-nurse formidler vikarer som ikke er kvalifisert for oppgavene. For en vikar er det for eksempel ikke sjekket om vedkommende har norsk autorisasjon og for en annen er det ikke gjennomført kontroll. Også kontroll av referanser var mangelfull for fem av fem reviderte vikarer. For tre vikarer er det ikke utført noen kontroll. For en vikar er det kun sjekket en eneste referanse og for den siste vikaren er det kun utført to referansesjekker, men ingen fra nærmeste overordnede.

Det er alvorlig «at det er tilbudt vikarer som ikke er intervjuet, ikke referansesjekket og i noen grad ikke kontrollert for autorisasjon og merknader» heter det i revisjonsrapporten.

Rent-a-nurse har fire uker på seg til å foreta korrigeringer av kvalitetssikringssystemet.

Les: Rent A Nurse, Les: varsel om funn

 

Tydelige krav

– Det er i rammeavtalen satt tydelige krav til leverandørene av vikarer. Dette er viktig for å sikre kvaliteten på prosessene internt hos vikarbyråene, ikke minst skal kravene til lønns- og arbeidsforhold etterleves.  Kravene til kvalitet på tjenesten skal gi sykehusene trygghet for at de kjøper kvalitetssikrede tjenester fra kompetente og seriøse vikarbyrå, når de har behov for ekstra personell, sier personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF og leder av styringsgruppen for Vikartjenester helsepersonell, Hilde Christiansen.

Les: Revisjon av leverandører av vikartjenester
Les: Krever streng kontroll med bruken av vikarer

 

Fakta om HINAS

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS, eller HINAS, er helseforetakenes eget innkjøpsselskap. HINAS genererer og koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene i Norge og har som målsetting å bruke samlet innkjøpsvolum for å generere besparelser for sykehusene.

HINAS eies av de fire regionale helseforetakene og er organisert som et aksjeselskap. Selskapet har et styre som består av sju personer. Administrasjonen er lokalisert i Vadsø, og HINAS har 20 ansatte.

HINAS omsatte i 2010 for rundt 18 millioner kroner og HINAS forvalter felles avtaler for rundt 2,6 milliarder kroner (2010) årlig.