fbpx Nytt senter for allergi og astma Hopp til hovedinnhold

Nytt senter for allergi og astma

Målet til det nye regionale senteret er å bremse utviklingen av astma og allergi.

I november startet Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet formelt opp på Lungemedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

 

– Det har vært en kraftig stigning i antall pasienter med allergi. Det er en stor pasientgruppe. Senteret skal sikre at alle får et godt utrednings- og behandlingstilbud, sier sykepleier Ingvild Gaare-Olstad som er koordinator på senteret.

 

Alle helseregionene skal ha et senter for allergi, astma og overfølsomhet. Senteret i Helse Sør-Øst er lagt til OUS. Det skal fungere både som behandlingssenter og kompetansetjeneste.

 

Mer kompetanse til sykepleierne

– Vi vil bygge opp og videreutvikle kompetansen i faget for å bremse utviklingen av allergi og astma. God opplæring av helsepersonell vil også føre til færre sykehusinnleggelser, sier Gaare-Olstad som i tillegg til å være koordinator, er leder for NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi.

 

Det regionale senteret skal drive kursvirksomhet og bygge nettverk. De skal også formidle retningslinjer og godt informasjonsmateriell til sykepleiere og annet helsepersonell.

 

– Sykepleiere vil lett ha tilgang til dette via nettsidene våre. Vi vil også ha kontakt med utdanningsinstitusjoner for å få mer om allergi og astma inn i sykepleierutdanningen, sier Gaare-Olstad.

 

Hun legger også til at det til våren planlegges et kurs for helsepersonell i allergivaksinasjon.

 

Skal behandle komplekse pasienter

Virksomheten skal i tillegg drive med tverrfaglig utredning. Den skal derfor konsentrere seg om de med kompleks allergi- eller astmasykdom i samarbeid med andre kliniske avdelinger.

 

– Utredningen og behandlingen av andre pasienter skal ikke flyttes, påpeker Gaare-Olstad.

 

Det første senteret skal jobbe med er voksne med matallergier.

 

– Vi må begynne et sted. Barn har allerede et godt tilbud, sier Gaare-Olstad.

 

Per dags dato er det ingen pasienter til utredning på senteret.

 

Overfølsomme går uten diagnose

I tillegg til pasienter med astma og allergi, skal senteret også ta i mot pasienter med overfølsomhetssykdommer.

 

– Det er mye av det man kaller allergi som ikke passer helt inn i det man medisinsk kan kalle allergi. Symptomene er ofte diffuse og forbundet med miljøfaktorer. Personer med disse helseplagene står uten medisinsk diagnose, og opplever ofte å ikke få god hjelp fra helsevesenet. Helsepersonell kan lite om tilstandene og om hvordan en kan møte gruppen på en god og faglig måte, sier Gaare-Olstad.

 

Ett av fire senter

De regionale helseforetakene har fått i oppgave av Helsedirektoratet å etablere regionale tverrfaglige kompetansetjenester innenfor astma og allergi. Helse Sør-Øst er den første regionen som har satt av midler til to faste stillinger: Til sykepleier og koordinator Gaare-Olstad og lege og seksjonsleder Eva Stylianou.

 

I de øvrige helseregionene skal sentrene legges til Trondheim, Tromsø og Bergen. Trondheim og Tromsø er i planleggingsfasen, mens Bergen er godt i gang.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse