fbpx Nye operasjonssykepleiere går på vent Hopp til hovedinnhold
Vestfold/Telemark/Buskerud

Nye operasjonssykepleiere går på vent

Det trengs flere operasjonssykepleiere. Likevel venter nesten bare vikariater etter endt utdanning.

Ved Høgskolen i Vestfold (HiVe) har 13 operasjonssykepleierstudenter siste dag på skolen før avsluttende eksamen i enden av november. Det feires med kaker og kaffe. Feiringen av snart å være ferdigutdannet, har likevel en bitter ettersmak: Ni av studentene går ut i vikariater, bare fire får faste stillinger.

– Overalt hører vi om at det mangler operasjonssykepleiere, men dette samsvarer ikke med hva vi møter. Vi tok det som en selvfølge at vi skulle få fast stilling som nyutdannete, sier en frustrert Monica Lilja Håland.

Hun er en av dem som går ut i et vikariat som fersk operasjonssykepleier.

 

Skuffet over stipendordningene

De kliniske studiene ved videreutdanningen på HiVe gjennomføres enten ved Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF eller Vestre Viken HF. Hos disse helseforetakene kan studentene søke om stipend. Ordningene varierer, men alle avtalene har bindingstid.

– Helseforetakene viser at de vil legge til rette for videreutdanning, men det stopper der, sier Håland og spør:

– Hvorfor gir de ut stipend når de ikke har noen faste stillinger til oss?

Alle studentene har stipend eller lønn fra sitt sykehus. Videre forteller Håland med hendene i kors at studentene synes stipendene er for lave og ordningene for dårlige.

– Nå har vi lagt familieliv og økonomisk velferd på hylla i ett og et halvt år for å ta en utdanning som gagner sykehusene. Jeg trenger en fast stilling for økonomisk trygghet. Hadde jeg visst at jeg ikke fikk det, så, ja …, sukker Håland, som er mor til to.

Hun legger til at de mister pensjonspoeng og trygdeordninger under utdanningen, samt at de må skatte av stipendet. Differanselønnen på en sykepleier og en spesialsykepleier ligger på litt over 30 000. Dermed mener Håland at når studentene ofrer så mye økonomisk under utdanningen, må de få igjen den økonomiske tryggheten i form av fast stilling.

 

Går fra sine faste stillinger

Ni personer i kullet har hatt fast stilling, seks av dem går nå over i vikariater. Håland er en av disse. Hun har hatt stillingen sin på kirurgisk klinikk i fem år.

– Faste stillinger kjemper sykepleiere generelt for. Jeg har selv hatt vikariat i tre år før jeg fikk fast. Nå som jeg har tilegnet meg mer kunnskap, får jeg på en måte en straff for det ved å måtte gå tilbake til køen, sier Håland.

Hun forklarer at de som tar videreutdanningen ofte er på et annet sted i livet enn nyutdannede sykepleiere: Med familie og økonomiske forpliktelser. Og at de derfor ikke lenger synes vikariater er godt nok, selv om de antakelig vil få fast stilling på sikt.

– Hadde vi bare tatt utdanningen for vår egen del, hadde det vært én ting, men det er et skrikende behov for oss, sier Håland.

Vanligvis må man ha to års arbeidserfaring som sykepleier før man kan begynne på videreutdanningen, men HiVe har satt ned kravet til ett år.

 

Muntlig lovnad

Håland har vært på Sykehuset Telemark HF sammen med to medstudenter. De fikk alle stipend med tre års bindingstid, men ingen av dem får fast stilling. De har imidlertid, i likhet med de andre studentene, blitt lovet at det skal de få etter hvert. Gjennomsnittsalderen blant operasjonssykepleiere er høy, så Håland har tro på at de kommer til å få faste stillinger med tiden.

– Hva er da problemet?

– At de bare sier «det ordner seg». Det er ikke noe trygghet i det, plutselig blir det omstillinger. Vi har det ikke skrevet på papir, så det er ikke verdt noen ting. Vi blir brukt i bemanningskabalen og stående på vent til noen går av med pensjon, sier Håland.

– Det er en prinsippsak, konkluderer en medstudent.

Flere tar til orde. Dette er tydelig en sak som stikker dypt.

 

Utdanner de som trengs

– Studentene er ikke lovet faste stillinger i avtalen, men de er sikret jobb her i de tre årene de har bindingstid. Det er en risiko man tar ved å videreutdanne seg, sier konsulent i HR-avdelingen på Sykehuset Telemark HF, Marit Hägg.

Hun legger også til at studentene har signert avtalene før studieoppstart, så avtalebetingelsene er kjent for dem tidlig i prosessen.

Hägg sier at hun forstår at studentene tenker at det er usikkert, men at de mest sannsynlig ikke har noe å føle seg utrygge for.

– Det er ikke slik at kabalen med faste stillinger går helt opp akkurat når vi ønsker det. Tanken er at de skal ta over stillingene etter hvert som de blir vakante. Det vil jo være å kaste penger ut av vinduet å utdanne folk vi ikke trenger, sier Hägg.

Omtrent det samme sier avdelingssjef for kirurgisk sykepleieavdeling ved Sykehuset i Vestfold HF, Marit Karlsnes:

– Vi rekrutterer etter det behovet vi har for å tette turnoveren. Alle er fast ansatte på sykehuset, og vi sikrer at de får relevant praksis under bindingstiden. Jeg har aldri opplevd at noen må slutte etter bindingstiden på grunn av manglende jobb.

Vestre Viken HF har startet arbeidet med å utvikle «Strategi for å rekruttere og beholde og utdanne anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleiere», forteller Elisabeth Kaasa som er helsefaglig sjef ved Vestre Viken HF.

– Vi vil blant annet se på om det er mulig å opprette flere faste stillinger slik at det overlapper litt til noen av de andre operasjonssykepleierne for eksempel går av med pensjon, sier Kaasa.

 

Lønn under utdanning

Håland og kullet fra HiVe sier at det beste hadde vært å få grunnlønn under videreutdanningen. De tror lønn under utdanning hadde gjort det lettere å rekruttere flere til yrket, og også mer erfarne sykepleiere.

– Vi skjønner godt at studentene helst vil ha det, men det er dyrt. Vi satser heller på stipender slik at vi har råd til å utdanne flere så vi ikke plutselig sitter der og ikke har nok folk innen de ulike fagfeltene, sier Hägg fra Sykehuset Telemark HF.

Vestre Viken HF gir fra januar 2014 studentene utdanningsstillinger i stedet for stipend, som de har hatt for Håland sitt kull. De får altså et ansettelsesforhold.

Studentene hos Sykehuset i Vestfold HF har fått 75 prosent av lønna under sin utdanning, men de nye søkerne får stipend. Avdelingssjef for kirurgisk sykepleieavdeling, Karlsnes, kunne ikke kommentere denne avgjørelsen.

I klasserommet står pappkoppene klare og lokket blir tatt av kaken. 18. desember er det avslutning.

– Vi angrer ikke på utdanningen vi har tatt og gleder oss til å begynne. Selv om det har en bismak, sier Håland.

 

FAKTA: 

Stipendordninger

Sykehuset Telemark HF: Totalt 248 000 kroner i stipend. Har hatt tre års bindingstid, men kommer nå antageligvis til å gå over til ett det kommende året. Vestre Viken HF: Stipend på totalt 285 000 kroner. Bindingstid to år. Sykehuset i Vestfold HF: Alternativ 1: Stipend på totalt 375 000 hvor studenten plikter å jobbe minst tre uker i sommerferieperioden. Alternativ 2: Stipend på totalt 412 500 totalt. Her inngås en egen arbeidsavtale som innebærer arbeid ved helseforetaket hver tredje eller hver fjerde helg, samt minimum tre uker i sommerferien. Begge stillingene er i utgangspunktet 100 prosent, og bindingstiden er to år ved begge alternativene.

Vi tok det som en selvfølge at vi skulle få fast stilling. Monica Håland, operasjonssykepleierstudent

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse