fbpx Kutter røyksuget før operasjon Hopp til hovedinnhold
Røykfrie operasjoner

Kutter røyksuget før operasjon

Et dansk utdanningsprogram er den eneste røykesluttmetoden som halverer komplikasjonene hos operasjonspasienter. Sykepleier Katinka Nordgaard (bildet) underviser svenske kolleger i metoden.

I papirutgave nummer 13 skrev Sykepleien om hvor viktig det er at operasjonspasienter er røykfrie åtte uker før og etter operasjon. Det må til for å minimere risikoen for komplikasjoner. Men det er bare Levanger sykehus som rutinemessig informerer om og hjelper pasientene med dette.

– Når sykepleiere skal støtte pasienters motivasjon til å klare den langvarige røykepausen, er det superviktig at de kjenner til den eneste intervensjonsmetoden som er evidensbasert: Det danskutviklede gullstandardprogrammet, sier professor Hanne Tønnesen.

Hun er direktør av WHO-Collaborating Centre i København og har et internasjonalt ansvar for evidensbasert helseforebygging i sykehus og helsetjenester. Hun er også kirurg og forsker, og har vært med på mange av de toneangivende studiene innen livsstilsfaktorer og operasjonskomplikasjoner.

 

80 prosent slutter

– Det holder ikke bare å informere pasienten om risikoen før og etter operasjon. Det hjelper heller ikke bare å gi dem et telefonnummer, eller drive kort intervensjon. Studier har vist at det eneste som nytter er langvarig, intensiv intervensjon med grundig undervisning av pasientene og innslag av motiverende samtale, sier Tønnesen.

En slik metode er det danske gullstandardprogrammet (GSP) (Se faktaboks). På de beste klinikkene i Danmark klarer 80 prosent å slutte å røyke i seks uker, 60 prosent klarer et halvt år og pasienttilfredsheten er på over 90 prosent. Studier har vist at over halvparten av pasientene som har vært gjennom GSP klarer å ta en røykepause, mens mellom 22 og 35 prosent fortsatt er røykfrie et år etter operasjon.

– Det er en stor ny tradisjon å dokumentere effekt av intervensjoner. Foreløpig er GSP den eneste evidensbaserte metoden som halverer operasjonsrisiko hos operasjonspasienter. Mange andre metoder, som motiverende samtaler, uansett type, varighet og nikotinerstatning, er derfor sløsing med tid og pasientsikkerhet, sier Tønnesen.

– Blir det ikke ressurskrevende for sykehusene å drive med dette?

– Nei, ikke hvis vi beregner operasjons- og komplikasjonskostnadenes pris. En vanlig ankeloperasjonspasient koster 5 000 euro. En ankeloperert som røyker, koster mye mer. En ankeloperert som drikker 21 enheter alkohol i uka eller mer, koster tre ganger så mye.

 

Gratis nikotinerstatning

GSP har vært standard metode for røykeavvenningskurs siden 2001 i Danmark. Den har mye til felles med standardmetoden som brukes i Norge og Sverige, men GSP legger mer vekt på pasientundervisning og har tatt opp i seg elementer av motiverende samtale. Standardmetoden i Sverige og Norge baserer seg mer på motiverende samtale, og er altså ikke evidensbasert i forhold til komplikasjoner og langtidseffekt hos operasjonspasienter.

– Begge deler er viktig, men pasienten bør ha kunnskapsgrunnlaget før vi kan sette i gang med motiverende samtaler. Den viktigste forskjellen i mine øyne er at med GSP får pasientene nikotinerstatningspreparatene gratis, sier Katinka Nordgaard.

Hun er anestesisykepleier og har siden 2010 jobbet med røykavvenning hos operasjonspasienter ved alle opererende avdelinger ved Skåne Universitetssjukhus (SUS) i Malmø. Hun underviser også både leger og sykepleiere i GSP-metoden, som er i ferd med å spre seg i Sverige.

– Alle kjenner til at røyking ikke er bra på lang sikt, men at det er farlig her og nå i forbindelse med operasjon er mindre kjent, også blant helsepersonell, sier hun.

Utfordringen er å få til enkle rutiner slik man har med å sjekke at blodtrykk og blodsukker er i orden før en operasjon.

– Det skal være like naturlig å sende en pasient til oss på røykesluttklinikken som å sende en pasient til røntgen før operasjon.

Og SUS har bra tall å vise til:

Av 100 pasienter klarer 57 å slutte å røyke, mens 14 hopper av. 29 kommer ikke på GSP-kursene i det hele tatt, men Nordgaard aner ikke om noen av dem klarer å slutte på egen hånd.

 

Kontroversielt med gratis preparater

– Jeg er den eneste i Sverige som gir ut disse medisinske hjelpemidlene gratis til operasjonspasienter. Det er nok kontroversielt å gjøre det, men da jeg så på tallene mine, så jeg at jeg ikke klarte å matche studienes gode tall på røykeslutt, sier Nordgaard.

Da hun begynte med GSP og pasientene måtte betale nikotinerstatningen selv, var det bare 40 prosent som klarte å slutte å røyke i forbindelse med operasjonen. Hun tok studiene med til divisjonslederen sin og sa «Her er evidensen. Den eneste forskjellen er at de ga nikotinerstatningspreparatene gratis i studiene.» Dermed satt region Skåne av penger til å dekke preparatene og tallet steg til 57 prosent.

– I Malmø-regionen er det mye smugling og høy arbeidsledighet. Folk har ikke 300 kroner på lomma til nikotinerstatningsmidler, men 20 kroner til en pakke smuglersigaretter har de alltids, sier Nordgaard.

Hun legger til at sykehuset betaler mindre enn det pasienten må gjøre, og dessuten er gevinsten betydelig større enn utgiftene.

– Gratis nikotinerstatningsmidler koster omtrent det samme som et lungerøntgen.

– Hva vil du si til norske kolleger som kunne tenke seg å innføre dette?

– Det må gjøres så enkelt som mulig. Man trenger ingen nye program eller henvisninger. Legene skriver bare inn pasientens navn og dato for operasjon i journalen, og så får jeg en elektronisk beskjed som jeg følger opp med en telefon til vedkommende. Det er bare å ta kontakt, så kommer jeg gjerne til Norge, sier Katinka Nordgaard. ||||

 

 

 

 

Dette er GSP:

  • Et pasientutdanningsprogram på fem-seks møter fordelt på opptil åtte uker.
  • Sykepleierne som holder kursene har selv blitt kurset i tre dager, inklusiv praksis, erfaringsutveksling og feed-back.
  • Resultatene er stort sett like for gruppemøter og en-til-én-sesjoner.
  • Noen av temaene er: Fordeler og ulemper ved å slutte sammenlignet med å fortsette. Abstinenssymptomer og medisinsk støtte. Ulike risikosituasjoner der de kan få lyst på eller bli tilbudt røyk. Planer for framtiden. En røykeprofil angir avhengighet, hvor lenge og hvor mye de har røykt samt hvilken dose de bør ha dersom de vil bruke et nikotinsubstitutt.
  • Nikotinpreparater som plaster, tablett, spray eller tyggegummi følger gratis med, og pasientene kan fritt velge det de ønsker.
  • De kan ringe en røyketelefon på dagtid.
  • Oppfølging etter seks måneder på operasjonspasienter. For andre pasienter etter et år.

Mer informasjon kan fås på e-post: education@WHOCC.dk

Modellen er utviklet for å kunne brukes på alkoholreduksjon både før og etter operasjon også, og har vist lovende resultater. Studiene ventes publisert rundt årsskiftet.

Andre metoder er sløsing med tid og pasientsikkerhet. Hanne Tønnesen, professor ved WHO-Collaborating Centre i København.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse