fbpx Jubilant refser bortskjemte nordmenn Hopp til hovedinnhold
SPEKTER 20 år:

Jubilant refser bortskjemte nordmenn

– Folk ønsker å opprettholde velferdstilbudet, men mange vil ikke bidra med å øke egen stillingsprosent eller å øke pensjonsalderen sin.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter mener nordmenn er bortskjemte og trenger en kraftig realitetsorientering. Sykepleierne har hun gitt opp og stevnet Norsk Sykepleierforbund (NSF) for Arbeidsretten.

I dag feirer Spekter 20-årsjubileum, og Spekter-sjefen benytter anledningen til å si hva hun mener om folks og ansattes holdninger, eller mangel på holdninger.

– Man ønsker en standardheving på velferdstjenestene, men vil ikke bidra med å jobbe mer. Da er det vanskelig å drive politikk, sier hun til ANB.

Bratten sier at det på ingen måte er forbundene i LO som er mest krevende. Det er de store profesjonsforbundene hun finner det mest krevende å diskutere arbeidstid med.

– For noen er det viktigere å bevare dagens arbeidstidsregler enn å få økt deltidsstillingene til hele stillinger. Det er å være museumsvokter, mener hun

 

Gitt opp sykepleierne

Hvem skal betjene velferdsstaten hvis alle skal ha fri på fredag, spurte Bratten på NRK nyhetsmorgen (kl. 07.25) i går, i forkant av dagens 20-årsjubileum.

Spekter-sjefen viste til at hele 60 prosent av befolkningen heller vil ha fri på fredag framfor 20 prosent lønnsøkning. – Hvis ikke arbeidstidsbestemmelsene blir endret, vil vi ikke ha nok arbeidskraft til verken velferdstjenestene eller til de som driver økonomisk verdiskaping, sa Bratten.

– Spekter har gitt opp å få til forhandlingsløsninger med Sykepleierforbundet om dette spørsmålet. Driften av sykehusene og helsesektoren kan ikke baseres på frivillighet. Arbeidsgiver må få siste ordet, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten til VG i juni.

Bakgrunnen er at Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener ingen av deres medlemmer skal jobbe mer enn hver tredje helg, og at forbundet jobber for å få det inn i tariffavtalen.

Les: Brattens oppskrift

 

Tatt sykepleierne for Arbeidsretten

Spekter, Akershus universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken stevnet i september NSF og Unio for Arbeidsretten for brudd på fredsplikten. Saken vil bli behandlet i uke 6 og 7 neste år.

Les: Stevner sykepleierne for Arbeidsretten

NSF har nedlagt egen påstand om at Ahus har opptrådt tariffstridig og ulovlig i forbindelse med vedtaket om at tilsatte skal arbeide minst hver 3. helg og at det skal arbeides inntil tre ekstra helger per år.

Les: Søksmål på sviktende grunnlag

Les: NSFs prosesskriv   

Les: NSFs tilsvar til Arbeidsretten

 

FAKTA om SPEKTER

Stiftet i 1993 under navnet Navo (Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning).

Ble etablert for å organisere fristilte offentlige virksomheter som Telenor, NRK, Posten med flere.

Skiftet i 2007 navn til Spekter og organiserer i dag virksomheter med nær 200 000 ansatte. De fleste er enten offentlig eid eller arbeider på oppdrag fra det offentlige.

Spekter har særlig tyngde i sektorene helse, samferdsel og kultur.

Drives av en administrasjon på knapt 40 ansatte. Det er utviklet en særegen forhandlingsmodell i Spekter-området med stor vekt på bedriftsvise lønnsforhandlinger.

Kilde: Spekter

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse