fbpx – Tenkte ikke langt nok Hopp til hovedinnhold

– Tenkte ikke langt nok

SPESIALSYKEPLEIERE: Nå er det viktigste å rekruttere gode intensiv- og operasjonssykepleiere, mener Svein Erik Urstrømmen.(Arkivfoto: Marit Fonn) Foto: Sykepleien

Pasientene på OUS har det ikke bedre, fastslår Riksrevisjonen. – Jeg er ikke overrasket, sier foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen.

I går, 28. november, kom rapporten som Riksrevisjonen leverer Stortinget, med avtroppende riksrevisor Jørgen Kosmo i spissen.

Pasientbehandlingen på Oslos universitetssykehus (OUS) er ikke blitt bedre etter sammenslåingen av sykehusene i hovedstaden, ifølge rapporten som har fått navnet Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus.

OUS har vedvarende utfordringer med flaskehalser, ventetider og fristbrudd, selv om omstillingen førte til at sykehuset fikk ansvar for færre pasienter, melder NRK/NTB om rapporten.

 

«Hva sa vi»
Sykepleier og foretakstillitsvalgt ved OUS, Svein Erik Urstrømmen er ikke overrasket over kritikken. Han har ikke fått lest rapporten ennå.

– Jeg hørte på nyhetene at det dreier seg om det bygningsmessige og organiseringen rundt pasienten. Skal man vedlikeholde eller bygge nytt, er spørsmålet.

– Pasientene har ikke fått det bedre etter sammenslåingen av hovedstadssykehusene?

– Det var ikke godt nok forberedt i utgangpunktet. Samlokaliseringen var enda mer komplisert enn man så for seg.

– Lett å tenke nå: «Hva sa vi»?

– Blir faktisk det.

 

– Må rekruttere spesialsykepleiere
– Det var nok av advarsler fra tillitsvalgte og fagfolk?

– Det var det. Det ble vanskelig å følge opp prosessen i det praktiske.

– Blir det en oppgitt stemning?

– Konklusjonen bare bekrefter det vi har sett en stund.

– Du hisser deg likevel ikke opp?

– Jeg ser ikke alltid hensikten med det. Jeg skulle gjerne ønsket det hadde foregått annerledes. Nå gjelder det å se framover og finne ut hvordan vi håndtere situasjonen i dag.

– Hva er viktigst i dag?

– Fra et sykepleierperspektiv handler det mest om å rekruttere spesialsykepleiere med god kvalitet. Intensiv- og operasjonssykepleiere spesielt, og etter hvert også anestesisykepleiere. En stor feil har vært at det ikke er sett langt nok fram.

 

Positiv til nytt bygg ved Riksen
OUS er i en idefase om nytt sykehus.

– Er det fornuftig å bygge nytt? Det tar jo tid. Og hva gjør vi i mellomtiden? Det er den store utfordringen. Det er pusset opp en del, så vi er jo i gang.

– For eksempel hvor?

– På Ullevål, medisinsk klinikk. OUS har fått midler til medisinskteknisk utstyr og til vedlikehold. Vi har kapasitetsutfordringer også.

– Hva er ideene om nytt sykehus?

– Det er tre hovedalternativ om hvor et nytt sykehus kan ligge: I forlengelsen av Rikshospitalet, på Ullevålsområdet eller en delt løsning med et helt nytt sykehus. Dette ses opp mot å vedlikeholde eksisterende bygninger.

Selv synes han det virker fornuftig å forfølge ideen om å legge et nybygg i området rundt Rikshospitalet.

 

Utnytte Aker sykehus
– Når blir det ro og fint i OUS?

– Utfordringer med bygninger og behandlingskapasitet vil vi ha i 10-15 år.

Ikke minst skyldes det befolkningsøkningen. Her er både OUS og Ahus utsatt. Hvordan bruke Aker sykehus er også en tilbakevendende diskusjon. Helseminister Bent Høie har nylig uttalt seg positiv om å bruke Aker mer.

– Det er jo mye kirurgisk aktivitet der i dag. Legevakten blir der i ett år til. Det er fint å utnytte Aker.

– Det liker vel du som er eks-Aker-tillitsvalgt?

– Ja, det er fint, sier Urstrømmen.

Det er fint å utnytte Aker.