fbpx Teamet presentert? Sjekk! Hopp til hovedinnhold

Teamet presentert? Sjekk!

Rutinene har nok vært der før også. Men nå skal de sies – høyt og tydelig.

Det er tidlig morgen inne på gynekologisk operasjonsavdeling ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital. Etter et morgenmøte med gjennomgang av dagens operasjonsprogram, er det ikke mye tid til å summe seg før første pasient kommer. Deretter går det slag i slag. Nye pasienter, nye tilstander. 

På stue 7 går ikke alt som planlagt på morgenmøtet rett før. Alt kan ikke planlegges når man har med mennesker å gjøre. Slik sett er det ikke helt riktig å sammenligne piloter og operasjonsteam. Men på ett område har kirurgien likevel tatt lærdom av pilotenes sikkerhetsrutiner: Sjekklister, det er lurt.

Hvilke spørsmål?

Sjekklister under operasjoner har nemlig vist seg å redusere både dødelighet og komplikasjoner ved kirurgi. Pasientsikkerhetskampanjen i Norge har bruk av sjekklister som ett av hovedpunktene for å øke pasientsikkerheten, med henvisning til internasjonale studier.

St. Olavs Hospital tok i bruk sjekkliste for trygg kirurgi allerede i 2011. Men det er likevel bare få uker siden de fikk en prosedyre på plass, som sier tydelig hva, hvor og når den skal gjennomgås. Sykehuset støtter seg på internasjonale tall som viser at det er en gevinst ved å bruke sjekklistene, og har ikke målt effekten selv.

Overlege Christian Tappert og assisterende avdelingssykepleier Svanaug Hollingen, som begge jobber på gynekologisk operasjonsavdeling på Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital, har jobbet med å få den nye prosedyren på plass. De har blant annet brukt tid på å definere ved hvilke operasjoner sjekklisten skal brukes.

– Skal sjekkliste brukes ved små inngrep? Tilbakemeldingene har vært at det er for tidkrevende å måtte gå gjennom sjekklisten da. Ved mindre inngrep skjer det ofte at rekkefølgen av pasienter og operasjonsstue skiftes, og det kan være forskjellige operatører som utfører inngrepene. Vi har derfor bestemt oss for at sjekklisten skal brukes ved alle operasjoner hvor det opprettes operasjonsprotokoll i OpPlan, som er vårt styringsverktøy, sier Tappert.

Dette er også i tråd med holdningen til styringsgruppen i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen.

Hvilke spørsmål som skal med, har også vært et hett diskusjonstema. Selv om prosedyren nå er på plass, er den ikke hogget i stein. Det kan være at noe må endres etter hvert. Det er allerede planlagt et oppfølgingsmøte med alle klinikker om hvordan prosedyren fungerer. Og hvordan sjekke at sjekklisten er sjekket ut? Per i dag skjer gjennomgangen muntlig. Man kan tenke seg tilfeller hvor det kan bli ord mot ord om hvordan den er gjennomgått, siden det kun dokumenteres om sjekklisten er tatt, ikke hvordan og hvilke svar som ble avgitt. Dette kan det også bli en endring på, når datasystemene tar høyde for den nye prosedyren.

Detter er sjekklisten:

Flere bruker den

Svanaug Hollingen kan fortelle at innføringen av sjekklister har blitt positivt mottatt blant de ansatte. Men alt har ikke gått helt knirkefritt.

– Nei, det er jo noe med at folk må oppleve at sjekklisten er relevant for arbeidet først. Mange har jobbet her lenge, og har innarbeidete rutiner. Rapportering for rapporteringens skyld er det naturlig nok mange som føler de ikke har tid til. I prosedyren åpner vi for at sjekklisten kan tilpasses slik at den er relevant. Her på Kvinneklinikken har vi tilpasset sjekklisten som skal brukes ved hastesectio – hastekeisersnitt – og dette har ført til at bruk av sjekklisten ved dette inngrepet har økt fra 40 prosent til 90 prosent. 

Sjekklisten er en fast rekke med spørsmål som skal gjennomgås før, under og etter operasjonen.

Før operasjonen er det enten anestesisykepleier eller operasjonssykepleier som har ansvaret for å gå gjennom lista. Første spørsmål skal bekrefte at det er riktig pasient som ligger på bordet. Videre skal man blant annet forsikre seg om at stedet som skal opereres er avmerket, og at anestesisjekk er utført og medikamenter kontrollert.

Mange aktører

Rett før operasjonsstart tar man en såkalt «time out». Da skal alle ta en pause fra det de holder på med, mens lista blir gjennomgått. Hele teamet blir presentert med navn og funksjon. Med munnbind ser de fleste veldig like ut.

Presentasjon gjøres hovedsaklig før første inngrep, og når det kommer nye inn til operasjonsteamet, forteller operasjonssykepleier Sissel Ulvang.

– Under enkelte inngrep, for eksempel hastekeisersnitt, kan det være mange i rommet. Hun ramser opp:

– Lege, anestesilege, anestesisykepleier, operasjonssykepleier, jordmor, barnepleier, barnelege, intensivsykepleier.

Hun fortsetter:

– Og i enkelte tilfeller kan det være enda flere; radiolog, radiograf, kanskje må vi tilkalle urolog. Det kan være at far er til stede, studenter, både medisinstudenter og operasjonssykepleierstudenter. Ja, og kanskje kommer det trillinger. Dette er ytterpunktene, selvsagt, men av og til er det mange inne på stuen. Og det er jo et poeng å unngå at det er operasjonssykepleieren som står der og opererer, sier hun med en liten latter, før hun sier med alvor:

– Sjekklista har absolutt en hensikt. For pasienten først og fremst. For flyten på arbeidet til alle i teamet har den også noe å si. Det er veldig greit å måtte tenke gjennom om alt utstyret er på plass, for eksempel, så slipper vi å måtte ut og hente inn en ekstra maskin under inngrepet.

Kommer i mål

Teamene som opererer varierer, også denne formiddagen. En ekstra hasteinnkalt operatør her, en ny sykepleier der, og et par unge mennesker i grønt som går fra stue til stue og ser på. De er studenter.

Inne på stue 7 er det som var planlagt som en laparoskopi blitt gjort om til en laparotomi. Det er sammenvoksninger mellom organer i buken til pasienten. Sissel Ulvang har overtatt plassen etter en annen operasjonssykepleier, som i sin tur fortsetter inne på en annen stue. Nytt kirurgisk utstyr behøves. Operatøren får assistanse fra en annen overlege. Etter en intens arbeidsøkt med full konsentrasjon kommer teamet i mål.

De har kommet til siste del av sjekklisten. Sissel Ulvang leser opp;

«Hvilke inngrep er gjennomført?», og «Har det vært uønskede hendelser eller problemer med utstyret som det skal varsles om?». En etter en svarer operatør, operasjonssykepleier, anestesi. Ingen avvik avdekkes under denne delen av gjennomgangen. Men da vet de i alle fall det.

Det er jo et poeng å unngå at det er operasjonssykepleieren som står der og opererer» Sissel Ulvang, operasjonssykepleier

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse