fbpx Ny håndbok for å avdekke vold mot barn Hopp til hovedinnhold

Ny håndbok for å avdekke vold mot barn

HJELP TIL Å HANDLE: En ny håndbok skal hjelpe sykepleiere som mistenker at barn utsettes for fysisk mishandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykepleiere som mistenker mishandling, kan finne hjelp på nett.

– Tør å handle, er barnelege Mia Myhres råd til sykepleiere som lurer på om barn har blitt utsatt for fysisk vold.

Hun er prosjektleder for den nye håndboken for helsepersonell ved mistanke om fysisk mishandling. Hensikten er å øke kunnskapen, så barn som blir mishandlet kan identifiseres så tidlig som mulig og beskyttes mot nye overgrep.

Håndboken er gratis og tilgjengelig for alle.

 

Ansvar

Myhre erfarer at helsepersonell er blitt flinkere til å tenke på barnemishandling og å melde fra ved mistanke. Men håper de skal bli enda flinkere.

– Sykepleiere er lydhøre, men ikke så selvstendige, erfarer hun.

– Typisk er det at mange i avdelingen mistenker mishandling, men at legen skriver bekymringsmeldingen. Jeg mener det er en fordel om ulike yrkesgrupper melder bekymring om samme barn, fordi de ser saken fra ulike vinkler. Alle har et selvstendig ansvar for å melde fra.

 

Usikkerhet

Ifølge håndboken gir forskning grunn til å tro at helsepersonell, og andre som kommer i kontakt med barn, altfor sjelden melder fra ved mistanke om mishandling.

– Hvorfor er det så vanskelig?

– Man er redd for usikkerheten. Å melde fra kan få store konsekvenser for familien. Å ta opp mishandling vekker følelser, og kan få konsekvenser langt utover det helseproblemet barnet trenger medisinsk hjelp til.

Myhre peker også på at sykepleiere og leger er lært opp til å høre på foreldrene.

– Utfordringen er å plukke opp de få tilfellene, der foreldrene faktisk ikke vil sitt eget barn vel, sier hun.

Bare å tenke tanken kan være vanskelig.

– Vi ser at jo verre mishandlingen er, jo vanskeligere er det for helsepersonell å tenke at skadene skyldes mishandling, fordi det er så utenkelig.

 

Utvides

Håndboken skal være et redskap ved mottak, utredning, diagnostikk og oppfølging av barn som kan ha blitt utsatt for fysisk mishandling. Den retter seg særlig mot dem som jobber i spesialisthelsetjenesten, men ifølge Myhre vil den bli utvidet til også å gjelde kommunehelsetjeneste og tannhelsetjeneste. Og den vil omfatte også seksuelle overgrep.

– Norge har et godt helsevesen, sier Myhre.

– Men vi glemmer kanskje å tenke på at vold kan være en årsak til barn barns helseplager. Vi må tørre å tenke tanken, og vi må tørre å snakke om det.

 

Mia Myhre vil gjerne ha innspill til innholdet. E-post: mia.myhre@nktvs.unirand.no