fbpx Ingen økning til forebygging Hopp til hovedinnhold
Endringer i statsbudsjettet:

Ingen økning til forebygging

Helsesøsterlederen i NSF er skuffet over at regjeringen ikke kunne plusse på potten de rød-grønne hadde avsatt til forebygging. Men hun er glad for den økte støtten til psykisk helse i skolen.

I dag tikket pressemeldinger inn på rekke og rad fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringene i statsbudsjettet som den blåblå regjeringen overtok fra de rødgrønne. Mer til psykisk helse, rus, sykehusene og omsorgstjenesten i kommunene (heri også kompetanseheving).

Reverserer kuttforslag

Den nye regjeringen vil også reversere de rødgrønnes forslag om å kutte ordningen psykisk helse i skolen. I stedet foreslår de å bevilge 17,6 millioner kroner til dette arbeidet.

Psykisk helse i skolen er en tilskuddsordning hvor organisasjoner kan få støtte til programmer som retter seg inn mot å øke elever og læreres kunnskap og forståelse for psykisk helse.

– Dette er udelt positivt. Skolehelsetjenesten er med i mange av disse programmene som vi har gode erfaringer med. Blant annet Venn1.no, hvor mange helsesøstre er involvert, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder for landsgruppen av helsesøstre Norsk Sykepleierforbund.

Kommuner kutter i forkant

Men hun er skuffet over at regjeringen ikke har økt potten som den rød-grønne regjeringen satt av til forebygging. Den forblir nå 180 millioner kroner.

– Jeg har fått rapporter fra mange helsesøstre som sier at kommunene kutter i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i forkant av disse midlene, for deretter å «styrke» i etterkant når midlene kommer, sier hun.

- Forebygging er mer enn psykisk helse

Forebygging er ikke nevnt med et ord i pressemeldingene, bortsett fra i en kommentar fra helseminister Bent Høie:

– Vi må begynne tidlig hvis vi skal lykkes med å forebygge psykiske lidelser. Vi må derfor styrke – ikke svekke – det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Psykisk helse i skolen er en ordning som allerede har nådd mange barn og unge, og hvor det også i år skjer viktig utviklingsarbeid, sier han.

– Forebyggende arbeid blant barn og unge handler om mer enn psykisk helse. At man – tross valgløftene – ikke satser tungt på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, er skuffende. Dette vil vi utfordre helseministeren på, blant annet når han skal åpne helsesøsterkongressen i Stavanger i april, sier Grydeland Ersvik.

Les mer om statsbudsjettet og kommentarer fra NSF her.

Dette vil vi utfordre helseministeren på.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse