fbpx Høie må svare om nyfødtintensiv Hopp til hovedinnhold

Høie må svare om nyfødtintensiv

Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen Olaug V. Bollestad (KrF) er sterkt bekymret for tilstanden på nyfødtintensiven på Rikshospitalet.

-Nyfødtintensiven må sikres bemanning på linje med barneintensiven. Mitt håp er at statsråd Høie vil sikre disse barna den oppfølgingen de så sterkt trenger, sier Bollestad som selv er intensivsykepleier.

Les også: Tilsynssak på nyfødtintensiv

 

Krever svar  

Fredag sendte hun følgende spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie: «Sykepleierforbundet er bekymret over tilstanden ved nyfødtintensiven ved OUS Rikshospitalet HF. De mener de svakeste og premature barna ikke får den oppfølgingen de trenger. Avdelingen har en bemanning på 5-6 ansatte per barn, mens barneintensiv ved det samme sykehuset har ni ansatte per barn. Ny kunnskap om premature barn, nytt utstyr, og dermed mulighet til å behandle svært alvorlig syke barn, tilsier en bemanningsfaktor tilsvarende barneintensiv. Vil statsråden sikre disse barna den oppfølgingen de trenger?»

Dette må helse- og omsorgsminister Bent Høie komme til Stortinget og svare på.

 

Mangelfull oppfølging

Bollestad viser til at Sykepleierforbundet påpeker mangler ved oppfølgingen av de svakeste og premature barna på nyfødtintensiven på OUS Rikshospitalet og gir denne begrunnelse for spørsmålet.
«Viktige signaler som krever erfaring og kompetanse å oppdage, blir oversett. Medisiner blir gitt for sent. Spedbarna sendes til lokalsykehus for tidlig på grunn av kapasitetsproblemer, hjerteoperasjoner strykes på grunn av manglende kapasitet, og det er lite tid til å tilegne seg nødvendig kunnskap fortløpende for sykepleierne. Situasjonen ved nyfødtintensiv har vært kjent lenge, og den er en stor belastning for de ansatte. For et halvt år siden sendte sykepleierne en bekymringsmelding til Helsetilsynet ved fylkeslegen i Oslo og Akershus om forholdene. Avdelingsleder ved avdelingen sier til Aftenposten 1.11.13 at de har økt bemanningen med 11 årsverk, og at det er øremerket 15 utdanningsstillinger for sykepleiere til nyfødtintensiv. Fylkesleder for Sykepleierforbundet i Oslo er glad for at disse tiltakene er satt i verk, men mener det ikke er tilstrekkelig. 11 årsverk er ikke nok for å nå en tilstrekkelig bemanning per seng. Når det gjelder utdanningsstillingene er det kun to sykepleiere som har søkt på disse stillingene.»

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse