fbpx NSF: Søksmål på sviktende grunnlag Hopp til hovedinnhold

NSF: Søksmål på sviktende grunnlag

Sykepleierne på Ahus er saksøkt av sin egen arbeidsgiver. I tilsvaret til retten smeller de tilbake mot dårlig sykehusdrift.

I september ble sykepleierne stevnet for Arbeidsretten av arbeidsgiverforeningen Spekter, som anklager dem for ulovlige aksjoner. Saksøker får støtte fra Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken HF.

I går ble tilsvaret på 500 sider fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) oversendt Arbeidsretten. Sykepleierne mener at Ahus-ledelsen dytter ansvaret for dårlig drift på dem.

 

Facebook som bevis
I stevningen legger Spekter sykepleieres kommentarer på Facebook som bevis. Ytringer i e-poster og i sosiale medier danner grunnlaget for at saksøker mener at sykepleierne drev landsomfattende, ulovlige aksjoner.

Les: Stevner sykepleierne for Arbeidsretten

Slik svarer NSF på Spekters framlegg av ytringer i sosiale medier til Arbeidsretten:

«Det som er dokumentert i saken er naturlige og spontane reaksjoner fra frustrerte ansatte og tillitsvalgte utløst av arbeidsgivers handlinger.»

«Kamphandlingene som er anført vil etter sin natur kunne gi driftsforstyrrelser. Slike driftsforstyrrelser er ikke dokumentert i forbindelse med tvistebehandlingen eller i stevningen,» står det videre i tilsvaret.Fredsplikten
Spekter mener sykepleierne har brutt den såkalte fredsplikten, som sier at partene i arbeidslivet ikke kan drive arbeidskamp så lenge de har en tariffavtale.

I tilsvaret skriver NSF at det er sykehusledelsen som opptrådt tariffstridig, og ikke omvendt. Blant annet viser NSF til turnusavtaler basert på at det ikke skal arbeides hyppigere enn hver 3. helg er en tariffrettslig forpliktelse som arbeidsgiver ikke ensidig kan endre.

NSF legger ved et brev fra Arbeidstilsynet til Ahus, datert mars 2013, om pålegg angående risiko for helsefare knyttet til ubalansen mellom oppgaver og ressurser.

«Når det mangler bemanning på alle ukens syv dager, vil innføringen av hyppigere helgearbeid ikke kunne løse problemet, men utelukkende skyve det fra en dag til en annen,» heter det i tilsvaret.

 

Mangler dokumentasjon

NSF oppsummerer det slik i tilsvaret:

«Etter saksøktes syn bygger søksmålet på sviktende grunnlag. NSF er av den oppfatning av at saksøker ikke har dokumentert at NSF, tillitsvalgte eller medlemmer av NSF gjennom aksjoner har brutt fredsplikten.»

NSF finner ikke noe fredspliktbrudd fra sykepleierne og ber om å bli frifunnet av Arbeidsretten.

 

Fakta

  • I fire dager skal Norsk Sykepleierforbund (NSF) og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter legge frem sine synspunkter for Arbeidsretten.
  • Rettssaken er berammet til 18.-21.november.
  • Bakgrunnen til søksmålet er striden om ekstra helgevakter. I juni fikk sykepleierne ved Ahus beskjed om at de måtte jobbe inntil tre ekstra helgevakter eller 12,5 timers lange vakter.
  • Spekter mener at det har pågått en ulovlig landsomfattende aksjon blant medlemmer og tillitsvalgte i NSF.
  • Sykepleierne vant en knusende seier over Ahus-sjef Hulda Gunnlaugsdottir i slaget om helgeturnus.
  • 7. oktober gikk et enstemmig sykehusstyre imot at Ahus-ledelsen skal kunne pålegge sykepleierne ekstra helgejobbing.

Kilde VG NETT

 

Les: «Et søksmål på sviktende grunnlag»

Les: Direktør går fra Ahus

Les: Sykepleierne vant helgekonflikt

Les: Kritisk for intensivavdelingen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse