fbpx Mener helsesøstre kan for lite om reisemedisin Hopp til hovedinnhold

Mener helsesøstre kan for lite om reisemedisin

Helsesøstre vet ofte for lite om reisemedisin til å veilede foreldre som vil ta med poden på ferietur, mener helsesøster Anita I. Gundersen.

– Det er ingenting om reisemedisin for små barn på helsesøsterutdanningen, og heller ikke i fagblader, sier helsesøster i bydel Vestre Aker i Oslo, Anita I. Gundersen.

Dette til tross for at helsesøstre ofte får henvendelser fra foreldre som vil ta med barna på ferietur, forteller hun.

Tror på veiledning
I siste utgave av Sykepleien (12/2013) har Gundersen en fagartikkel om at barn under fire år oftere enn eldre barn blir syke når foreldre tar dem med på ferie til tropiske eller subtropiske steder.

Omtrent 25 prosent av dem som innlegges på sykehus i utlandet er nettopp barn under fire år, skriver Gundersen.

I denne fagartikkelen peker hun på at helsesøsters veiledning kan begrense antallet syke barn.

– Min tanke er at gode reiseråd vil føre til at ikke så mange blir syke. Helsesøstre må vite hvor det er trygt for foreldrene å ta med barna, og hvordan de kan forebygge sykdom mens de er på tur, sier Gundersen.

Foreldre forventer også at helsesøster skal kunne noe om dette når de spør, og det mener Gundersen foreldrene har rett i.

– Vi som helsesøstre skal jo forebygge og drive helseopplysning, sier hun.

Gundersens fagartikkel viser til to amerikanske studier av barn under fire år på reise. I den ene studien hadde alle foreldrene fått rådgivning før reise, mens i den andre studien hadde kun en tredjedel fått rådgivning. I studien hvor alle foreldrene hadde fått rådgivning, ble færre av barna syke og også mindre alvorlig syke.

 

Tett timeplan
Et annet problem Gundersen belyser, er at helsesøstre har mange oppgaver og dermed lite tid til å veilede foreldre om reisemedisin.

– Når vi har et barn inne hos oss i 20-30 minutter, er det lite tid til å gi gode og begrunnede reiseråd, sier Gundersen.

Dette hadde likevel blitt lettere om helsesøstre hadde hatt mer kunnskap til å begynne med, sier Gundersen:

– Hvis helsesøster har kunnskapen, er det ikke så vanskelig å smette rådene inn i en konsultasjon.

 

Ubehagelig ferietur
Gundersen oppdaget utfordringene da hun jobbet som sykepleier på Alarmsentralen til Norsk Luftambulanse Utland før hun ble helsesøster. Her fikk hun mange telefoner fra fortvilte foreldre som var på ferie i utlandet: Barnet deres hadde blitt sykt.

– Mange ganger var de såpass dårlige at de trengte legetilsyn og flere ble også innlagt på sykehus, sier Gundersen.

Gundersen forteller om en gang da en fortvilet mor ringte inn til alarmsentralen. Hun og faren var på ferie på Zanzibar med barna sine på ett og tre år. Ett-åringen hadde plutselig blitt syk med alvorlig diare og feber. De hadde prøvd å gi barnet vann, slik de skulle, men barnet ville ikke drikke og ble bare slappere og slappere. Alarmsentralen rådet foreldrene om å ta barnet til lege umiddelbart. Ett-åringen ble innlagt på sykehus for intravenøs behandling i fem dager. Ferien ble absolutt ikke det positive avbrekket de hadde sett for seg.

 

Møtet med foreldrene
Fagartikkelen til Gundersen sier at foreldre med små barn reiser til tropiske strøk til tross for at helsepersonell advarer. Gundersen tror en av grunnene til at helsesøstre ofte ikke skaffer seg informasjon om reisemedisin for små barn selv, er at de undervurderer betydningen veiledningen har for foreldre ved å tenke «foreldrene gjør jo hva de vil uansett».

– Men selv om foreldrene gjør hva de vil om vi veileder eller ei, så fritar ikke det oss fra å skulle informere, sier helsesøster Gundersen.

 

– Må inn i utdanning og fagblader
Det vil ta tid å øke helsesøstres kunnskap om reisemedisin for små barn, sier Gundersen. Men hun har en formening om hva som må til.

– Jeg tror det må inn i utdanningen. Men det hadde også hjulpet mye om det var et tema i fagblader for helsepersonell, som for eksempel Helsesøsteren og Sykepleien, sier Gundersen.

Gundersen etterlyser også norsk forskning på området.

 

Har laget egen brosjyre
Gundersen har laget en egen brosjyre med informasjon til foreldre om hvor det er trygt å reise, i tillegg til andre råd på selve reisen. Denne deler helsestasjonen i Vestre Aker ut på hjemmebesøk.

– Kommer vi tidlig inn med råd til foreldrene, er det større sannsynlighet for at de følger rådene, sier Gundersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Min tanke er at gode reiseråd vil føre til at ikke så mange blir syke.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse